Lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch xây dựng Khu xử lý chất thải rắn vùng liên tỉnh

Ngày hỏi:16/09/2019

Chào ban tư vấn, nhờ anh chị cung cấp thông tin quy định về lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch xây dựng Khu xử lý chất thải rắn vùng liên tỉnh! Mong nhận được kết quả phản hồi theo quy định của Bộ Xây dựng!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch xây dựng Khu xử lý chất thải rắn vùng liên tỉnh
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ Điều 4 Thông tư 24/2010/TT-BXD quy định về lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch xây dựng Khu xử lý chất thải rắn vùng liên tỉnh, cụ thể như sau:

   - Việc lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch xây dựng Khu xử lý tuân thủ theo hướng dẫn tại Thông tư số 13/2007/TT-BXD ngày 31 tháng 12 năm 2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số điều của Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về quản lý chất thải rắn.

   - Sở Xây dựng có Khu xử lý trên địa bàn chủ trì tổ chức thẩm định quy hoạch xây dựng Khu xử lý trên địa bàn quản lý trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt.

   Trên đây là nội dung quy định về vấn đề bạn thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn