Lấy ý kiến về quy chế quản lý kiến trúc theo hình thức nào?

Ngày hỏi:03/08/2020

Theo quy định mới nhất hướng dẫn về quy chế quản lý kiến trúc, cho hỏi việc lấy ý kiến về quy chế quản lý kiến trúc được thực hiện qua hình thức nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 10 Nghị định 85/2020/NĐ-CP (Có hiệu lực từ 07/09/2020) thì việc lấy ý kiến quy chế quản lý kiến trúc được thực hiện theo một hoặc nhiều hình thức sau đây:

   - Trực tiếp bằng văn bản, phiếu điều tra, phiếu góp ý;

   - Hội nghị, hội thảo;

   - Lấy ý kiến qua cổng thông tin điện tử của cơ quan có liên quan;

   - Trưng bày công khai hoặc giới thiệu trên phương tiện thông tin đại chúng.

   Cần lưu ý: các ý kiến phải được tổng hợp đầy đủ, có giải trình, tiếp thu và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT