Mức thu lệ phí cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng năm 2020

Ngày hỏi:08/05/2020

Tôi là công ty xây dựng, sắp tới sẽ xin cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng về lĩnh vực khảo sát xây dựng, tôi nghe nói lệ phí cấp chứng chỉ năm nay được giảm 50% có đúng không? Nếu đúng thì mức phí cụ thể là bao nhiêu? Nhờ hỗ trợ.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Mức thu lệ phí cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng năm 2020
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ Điều 1 Thông tư 34/2020/TT-BTCThông tư 172/2016/TT-BTC quy định:

   Kể từ ngày 05 tháng 5 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020, tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng nộp lệ phí bằng 50% mức thu lệ phí quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 172/2016/TT-BTC ngày 27 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng (sau đây gọi là Thông tư số 172/2016/TT-BTC).

   Cụ thể mức thu lệ phí sau khi giảm 50% như sau:

   - Mức thu lệ phí cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức lần đầu: 500.000 đồng/chứng chỉ.

   - Mức thu lệ phí cấp lại, cấp bổ sung, điều chỉnh, chuyển đổi: 250.000 đồng/chứng chỉ.

   => Như vậy, mức thu lệ phí từ ngày 05/05/2020 - 31/12/2020 đối với tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng là 500.000 đồng trong trường hợp cấp lần đầu và 250.000 đồng trong trường hợp cấp lại, bổ sung, điều chỉnh, chuyển đổi.

   Trên đây là nội dung hỗ trợ.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn