Mức vốn vay để mua, thuê mua nhà ở xã hội là bao nhiêu?

Ngày hỏi:18/06/2021

Cho hỏi: Theo quy định mới về nhà ở xã hội thì mức vốn vay để mua, thuê mua nhà ở xã hội là bao nhiêu?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Mức vốn vay để mua, thuê mua nhà ở xã hội được quy định tại Khoản 10 Điều 1 Nghị định 49/2021/NĐ-CP, cụ thể như sau:

   - Trường hợp mua, thuê mua nhà ở xã hội thì mức vốn cho vay tối đa bằng 80% giá trị hợp đồng mua, thuê mua nhà;

   - Trường hợp xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở thì mức vốn cho vay tối đa bằng 70% giá trị dự toán hoặc phương án vay, tối đa không quá 500 triệu đồng và không vượt quá 70% giá trị tài sản bảo đảm tiền vay.

   Trân trọng.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn