Người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Xây dựng

Ngày hỏi:30/03/2017

Người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Xây dựng được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi có một thắc mắc mong được ban biên tập giúp đỡ. Người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Xây dựng được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định điều này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cám ơn Ban biên tập Thư Ký Luật! Ngọc Hải (hai****@gmail.com)

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

 • Người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Xây dựng được quy định tại Điều 2 Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Xây dựng ban hành kèm theo Quyết định 130/QĐ-BXD năm 2017 như sau:

  1. Người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Xây dựng gồm:

  a) Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

  b) Bộ trưởng Bộ Xây dựng giao Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng thực hiện nhiệm vụ phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí thường xuyên (sau đây gọi tắt là Người phát ngôn). Họ tên, chức vụ, số điện thoại và địa chỉ email của Người phát ngôn được công bố bằng văn bản cho các cơ quan báo chí, cơ quan quản lý nhà nước về báo chí và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng (www.moc.gov.vn).

  c) Người được ủy quyền phát ngôn gồm:

  - Trong trường hợp cần thiết, Bộ trưởng Bộ Xây dụng ủy quyền cho các Thứ trưởng thực hiện phát ngôn (gọi chung là Người được ủy quyền phát ngôn) hoặc phối hợp cùng Người phát ngôn thực hiện phát ngôn hoặc cung cấp thông tin cho báo chí về những vấn đề cụ thể được giao.

  - Trường hợp Người phát ngôn vắng mặt không thể thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thì báo cáo Bộ trưởng ủy quyền cho người có trách nhiệm thuộc Bộ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

  Việc ủy quyền phát ngôn được thực hiện bằng văn bản, chỉ áp dụng đối với từng vụ việc và có thời hạn nhất định. Khi thực hiện ủy quyền thì họ tên, chức vụ, số điện thoại và địa chỉ email của Người được ủy quyền phải được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng trong thời hạn 12 giờ kể từ khi ký văn bản ủy quyền.

  2. Người phát ngôn, Người được ủy quyền phát ngôn không được ủy quyền lại người khác.

  3. Chỉ những người có thẩm quyền phát ngôn quy định tại khoản 1 Điều này mới được nhân danh Bộ Xây dựng để phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Thông tin do những người này cung cấp là thông tin chính thức của Bộ Xây dựng.

  4. Cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Xây dựng không là người được giao nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí được cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định pháp luật nhưng không được nhân danh Bộ Xây dựng để phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí và chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật về nội dung thông tin đã cung cấp.

  Trường hợp các cán bộ, công chức, viên chức được các cơ quan báo chí, các nhà báo đề nghị, yêu cầu cung cấp thông tin về những vấn đề thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ thì được có trách nhiệm báo cáo, trao đổi với Người phát ngôn hoặc Người được ủy quyền phát để quyết định xử lý và cung cấp thông tin cho báo chí.

  Trên đây là quy định về Người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Xây dựng. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Quyết định 130/QĐ-BXD.

  Trân trọng!


Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
Ý kiến bạn đọc

Có thể bạn quan tâm:
ĐANG PHÂN TÍCH CĂN CỨ PHÁP LÝ
 • đang phân tích....
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn