Nhà ở riêng lẻ xây dựng trong khu bảo tồn có phải xin giấy phép xây dựng?

Ngày hỏi:29/10/2018

Tôi có một vấn để sau đây muốn hổi. Tôi đang sống cùng với gia đình trong khu vực là khu bảo tồn quốc gia (tôi không tiện nhắc tên ở đây, các bạn thông cảm nhé). Hiện nay tôi muốn chuyển ra xây nhà riêng nhưng cũng trên mảnh đất của gia đình. Ở khu vực của tôi được xác định là khu vực nông thôn nhưng nằm trong khu bảo tồn. Vậy khi tôi xây nhà tôi có phải xin giấy phép xây dựng hay không? Tôi nghe người ta nói thì xây dựng nhà ở nông thôn thì không phải xin giấy phép.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 1 Điều 89 Luật Xây dựng 2014 thì trước khi khởi công xây dựng công trình, chủ đầu tư phải có giấy phép xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều Điều 89 Luật Xây dựng 2014.

   Theo đó, Khoản 2 Điều 89 Luật Xây dựng 2014 quy định về các trường hợp công trình xây dựng được miễn giấy phép xây dựng.

   Trong đó, Điểm k Khoản 2 Điều 89 Luật Xây dựng 2014 có quy định như sau:

   "Điều 89. Đối tượng và các loại giấy phép xây dựng

   ...

   2. Công trình được miễn giấy phép xây dựng gồm:

   ...

   k. Công trình xây dựng ở nông thôn thuộc khu vực chưa có quy hoạch phát triển đô thị và quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt; nhà ở riêng lẻ ở nông thôn, trừ nhà ở riêng lẻ xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa;"

   Như vậy: ăn cứ quy định được trích dẫn trên đây thì trường hợp xây dựng nhà ở riêng lẻ ở nông thôn thì được miễn Giấy phép xây dựng.

   Tuy nhiên, trường hợp nhà ở riêng lẻ ở nông thôn được xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thì không được miễn Giấy phép xây dựng.

   Điều đó, đồng nghĩa trường hợp nhà ở riêng lẻ ở nông thôn được xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thì phải xin Giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật.

   Do đó, kết luận: Đối với trường hợp bạn trình bày thì bạn muốn xây dựng nhà ở trong khu bảo tồn quốc gia, nên bạn phải xin Giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật trước khi khởi công xây dựng.

   Điều kiện, hồ sơ, thủ tục xin giấy phép xây dựng thực hiện theo quy định tại Luật Xây dựng 2014 và các quy định pháp luật khác liên quan.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn