Nhà thầu thiết kế có quyền và nghĩa vụ gì trong việc thi công xây dựng công trình?

Ngày hỏi:16/11/2018

Tôi được biết từ Luật Xây dựng 2003 đã quy định về quyền và nghĩa vụ của một số cá nhân, tổ chức liên quan trong ngành xây dựng. Nhưng có thắc mắc sau tôi chưa nắm rõ mong nhận phản hồi. Cụ thể: Theo quy định tại Luật Xây dựng 2003 thì nhà thầu thiết kế có quyền và nghĩa vụ gì trong việc thi công xây dựng công trình?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nhà thầu thiết kế có quyền và nghĩa vụ trong việc thi công xây dựng công trình được quy định tại Điều 77 Luật Xây dựng 2003, cụ thể như sau:

   - Nhà thầu thiết kế trong việc thi công xây dựng công trình có các quyền sau đây:

   + Các quyền quy định tại khoản 1 Điều 58 của Luật này;

   + Yêu cầu chủ đầu tư xây dựng công trình, nhà thầu thi công xây dựng công trình thực hiện theo đúng thiết kế;

   + Từ chối những yêu cầu thay đổi thiết kế bất hợp lý của chủ đầu tư xây dựng công trình;

   + Từ chối nghiệm thu công trình, hạng mục công trình khi thi công không theo đúng thiết kế.

   - Nhà thầu thiết kế trong việc thi công xây dựng công trình có các nghĩa vụ sau đây:

   + Các nghĩa vụ quy định tại khoản 2 Điều 58 của Luật này;

   + Cử người có đủ năng lực để giám sát tác giả theo quy định; người được nhà thầu thiết kế cử thực hiện nhiệm vụ giám sát tác giả phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về những hành vi vi phạm của mình trong quá trình thực hiện nghĩa vụ giám sát tác giả và phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra;

   + Tham gia nghiệm thu công trình xây dựng theo yêu cầu của chủ đầu tư xây dựng công trình;

   + Xem xét xử lý theo đề nghị của chủ đầu tư xây dựng công trình về những bất hợp lý trong thiết kế;

   + Phát hiện và thông báo kịp thời cho chủ đầu tư xây dựng công trình về việc thi công sai với thiết kế được duyệt của nhà thầu thi công xây dựng công trình và kiến nghị biện pháp xử lý.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn