Nhà thầu tư vấn có phải mua bảo hiểm hoạt động xây dựng?

Ngày hỏi:08/03/2017

Văn phòng điều hành TVGS DINVAI Trường Sơn Đông (TP. Đà Nẵng) hỏi: Nhà thầu tư vấn giám sát có phải mua bảo hiểm bắt buộc đối với công việc tư vấn giám sát không?

  Nội dung này được Bộ Xây dựng tư vấn như sau:

  • Đối tượng nhà thầu tư vấn bắt buộc mua bảo hiểm trong hoạt động đầu tư xây dựng được quy định cụ thể tại Điểm b, Khoản 2, Điều 9 Luật Xây dựng 2014 và quy định tại Khoản 2, Điều 4 Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.

   Trường hợp nhà thầu tư vấn không thuộc đối tượng phải tham gia bảo hiểm bắt buộc được khuyến khích mua bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động xây dựng trên cơ sở thỏa thuận với doanh nghiệp bảo hiểm và phù hợp với các quy định pháp luật liên quan.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Bảo hiểm
  Nhà thầu
  Đầu tư xây dựng
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn