Nhà thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng có phải lập báo cáo hoàn thành công trình không?

Ngày hỏi:29/12/2016

Quy định hiện nay về công tác quản lý chất lượng xây dựng thì: Tư vấn giám sát thi công xây dựng, nhà thầu thi công xây dựng có phải lập báo cáo hoàn thành công trình để đưa vào hồ sơ QLCL không? 2. Phiếu Kết quả thí nghiệm vật liệu của phòng LAS, tư vấn giám sát thi công, nhà thầu có phải ký không?Em xin trân trọng cảm ơn Quý Sở. Lê Đình Vượng

Nội dung này được Sở Xây dựng tỉnh Bình Định tư vấn như sau:

  • 1. Về đối tượng phải lập báo cáo hoàn thành công trình:

    - Chủ đầu tư phải lập báo cáo hoàn thành gửi về cơ quan có thẩm quyền để kiểm tra công tác nghiệm thu khi hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng đưa vào sử dụng theo quy định tại Thông tư 26/2016/TT-BXDngày 26/10/2016 Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

    2. Về nội dung của phiếu kết quả thí nghiệm:

    - Theo nội dung tại Thông tư 06/2011/TT-BXD ngày 21/6/2011 Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng; kiến trúc, quy hoạch xây dựng thực thi Nghị quyết 55/NQ-CP ngày 14/12/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng thì phiếu kết quả thí nghiệm chỉ cần chữ ký và con dấu của: “nhân viên thí nghiệm và trưởng phòng thí nghiệm” và “người có thẩm quyền và dấu pháp nhân của cơ sở quản lý phòng thí nghiệm”. Như vậy đại diện tư vấn giám sát thi công và nhà thầu thi công không cần phải ký vào phiếu kết quả thí nghiệm nhưng vẫn phải có ghi chu họ tên tại phần thông tin phiếu kết quả thí nghiệm.


Nguồn:

Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Tỉnh Bình Định
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
Ý kiến bạn đọc
ĐANG PHÂN TÍCH CĂN CỨ PHÁP LÝ
  • đang phân tích....
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn