Nhiệm vụ khảo sát xây dựng do ai lập?

Ngày hỏi:29/03/2021

Theo quy định hiện hành thì nhiệm vụ khảo sát xây dựng do ai lập? Nhờ hướng dẫn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Khoản 2 Điều 26 Nghị định 15/2021/NĐ-CP quy định về nhiệm vụ khảo sát xây dựng như sau:

   Nhiệm vụ khảo sát xây dựng do nhà thầu thiết kế lập. Trường hợp chưa lựa chọn được nhà thầu thiết kế hoặc trong các trường hợp khảo sát khác, người quyết định đầu tư hoặc chủ đầu tư hoặc cơ quan có thẩm quyền lập dự án PPP được thuê tổ chức, cá nhân hoặc giao tổ chức, cá nhân trực thuộc có đủ điều kiện năng lực lập, thẩm tra nhiệm vụ khảo sát xây dựng.

   => Như vậy, nhiệm vụ khảo sát xây dựng do nhà thầu thiết kế lập.

   Nếu chưa chọn được nhà thầu thiết kế hoặc trường hợp khảo sát khác thì có thể thuê tổ chức, cá nhân hoặc giao tổ chức, cá nhân trực thuộc có đủ điều kiện năng lực lập nhiệm vụ khảo sát xây dựng.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn