Những căn cứ và trình tự khảo sát địa hình để thiết kế cầu treo dân sinh

Ngày hỏi:15/12/2018

Chào Ban biên tập, em là Ngọc Huy hiện đang là sinh viên năm 3 trường đại Học Mỏ - Địa chất Hà Nội. Vì yêu cầu của việc học và cũng muốn tìm hiểu thêm, tôi có thắc mắc sau mong sớm nhận được giải đáp từ các anh/ chị, cụ thể: Những căn cứ và trình tự khảo sát địa hình để thiết kế cầu treo dân sinh được quy định như thế nào? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Phụ lục kèm theo Thông tư 11/2014/TT-BGTVT hướng dẫn công tác thiết kế, thi công và nghiệm thụ cầu treo dân sinh do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành, có quy định về những căn cứ và trình tự khảo sát địa hình để thiết kế cầu treo dân sinh như sau:

   a. Căn cứ đề cương khảo sát của đơn vị thiết kế để xác định các yếu tố hình học và quy mô của đường và cầu.

   b. Trình tự tiến hành

   - Định vị đường và cầu trên bản đồ và ngoài thực địa;

   - Đo đạc địa hình lên bình đồ cao độ khu vực;

   - Dự kiến thêm các phương án để so sánh chọn phương án tốt nhất;

   - Cắm lại, đo đạc chi tiết phương án được chọn để có tài liệu cơ sở dùng cho thiết kế kỹ thuật thi công.

   c. Trắc dọc đường rải 25,0 m một cọc, trắc ngang đo rộng ra mỗi bên 25,0 m.

   d. Nên cung cấp các tài liệu sau khi khảo sát địa hình:

   - Thuyết minh chung;

   - Bình đồ cao độ tổng thể khu vực TL 1/500;

   - Bình đồ cao độ chi tiết đường và cầu: TL 1/200;

   - Trắc dọc đường và cầu: TL/500;

   - Mặt cắt ngang đường và cầu: TL 1/200;

   - Các văn bản điều tra các sổ sách đo đạc.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Cầu treo dân sinh
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn