Những nội dung quản lý nhà nước về quy hoạch đô thị

Ngày hỏi:14/02/2019

Xin chào, tôi đang theo học ngành kiến trúc xây dựng đô thị, theo tôi được biết nhà nước có những chính sách về quản lý và hoạch đô thị. Tôi có chút vấn đề mong được giải đáp. Anh chị cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì những nội dung quản lý nhà nước về quy hoạch đô thị gồm những nội dung nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Quy hoạch đô thị là việc tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị, hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội và nhà ở để tạo lập môi trường sống thích hợp cho người dân sống trong đô thị, được thể hiện thông qua đồ án quy hoạch đô thị.

   Theo quy định tại Điều 13 Luật quy hoạch đô thị 2009 quy định nội dung quản lý nhà nước về quy hoạch đô thị như sau:

   - Xây dựng và chỉ đạo thực hiện định hướng, chiến lược phát triển đô thị.

   - Ban hành và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về quản lý hoạt động quy hoạch đô thị.

   - Ban hành quy chuẩn, tiêu chuẩn về quy hoạch đô thị, quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị.

   - Quản lý hoạt động quy hoạch đô thị.

   - Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin về quy hoạch đô thị.

   - Tổ chức, quản lý hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ trong hoạt động quy hoạch đô thị.

   - Hợp tác quốc tế trong hoạt động quy hoạch đô thị.

   - Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong hoạt động quy hoạch đô thị.

   Trên đây là quy định về quản lý nhà nước về quy hoạch đô thị.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn