Nội dung báo cáo kết quả khảo sát xây dựng gồm những gì?

Ngày hỏi:29/03/2021

Nội dung báo cáo kết quả khảo sát xây dựng gồm những gì? Nhờ cung cấp quy định cho tôi, cảm ơn bạn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 29 Nghị định 15/2021/NĐ-CP thì nội dung báo cáo kết quả khảo sát xây dựng gồm có:

   1. Căn cứ thực hiện khảo sát xây dựng.

   2. Quy trình và phương pháp khảo sát xây dựng.

   3. Khái quát về vị trí và điều kiện tự nhiên của khu vực khảo sát xây dựng, đặc điểm, quy mô, tính chất của công trình.

   4. Khối lượng khảo sát xây dựng đã thực hiện.

   5. Kết quả, số liệu khảo sát xây dựng sau khi thí nghiệm, phân tích.

   6. Các ý kiến đánh giá, lưu ý, đề xuất (nếu có).

   7. Kết luận và kiến nghị.

   8. Các phụ lục kèm theo.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn