Nội dung chi phí tư vấn đầu tư xây dựng gồm các chi phí nào?

Ngày hỏi:25/05/2020

Liên quan đến quy định về quản lý đầu tư xây dựng. Ban biên tập cho tôi hỏi: Nội dung chi phí tư vấn đầu tư xây dựng gồm các chi phí nào? Mong sớm nhận phản hồi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nội dung chi phí tư vấn đầu tư xây dựng gồm các chi phí nào?
   (ảnh minh họa)
  • Nội dung chi phí tư vấn đầu tư xây dựng gồm các chi phí quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 3 Thông tư 09/2019/TT-BXD, cụ thể như sau:

   Nội dung chi phí tư vấn đầu tư xây dựng gồm các chi phí theo quy định tại khoản 2 Điều 23 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP là các chi phí cần thiết để thực hiện các công việc tư vấn đầu tư xây dựng ở các giai đoạn khác nhau theo trình tự đầu tư xây dựng gồm: giai đoạn chuẩn bị dự án, thực hiện dự án và kết thúc xây dựng đưa công trình của dự án vào khai thác sử dụng. Cụ thể như sau:

   - Lập nhiệm vụ khảo sát xây dựng, thực hiện khảo sát xây dựng, giám sát khảo sát xây dựng.

   - Lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng (nếu có), báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư (nếu có), báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng;

   - Thẩm tra thiết kế cơ sở, thiết kế công nghệ của dự án;

   - Thẩm tra phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư;

   - Thi tuyển thiết kế kiến trúc công trình xây dựng;

   - Thiết kế xây dựng công trình;

   - Thẩm tra tổng mức đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng công trình, dự toán xây dựng;

   - Lập, thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất để lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng;

   - Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng;

   - Giám sát thi công xây dựng, giám sát lắp đặt thiết bị;

   - Lập, thẩm tra định mức xây dựng, giá xây dựng công trình, chỉ số giá xây dựng công trình;

   - Thẩm tra an toàn giao thông;

   - Ứng dụng hệ thống thông tin công trình (BIM) (nếu có);

   - Tư vấn quản lý dự án (trường hợp thuê tư vấn);

   - Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng;

   - Kiểm tra chất lượng vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình theo yêu cầu của chủ đầu tư (nếu có);

   - Kiểm định chất lượng bộ phận công trình, hạng mục công trình, toàn bộ công trình (nếu có);

   - Giám sát, đánh giá dự án đầu tư xây dựng công trình (trường hợp thuê tư vấn);

   - Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;

   - Quy đổi vốn đầu tư xây dựng công trình sau khi hoàn thành được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng;

   - Thực hiện các công việc tư vấn khác.

   Riêng đối với chi phí khảo sát xây dựng gồm chi phí trực tiếp, chi phí gián tiếp, thu nhập chịu thuế tính trước, thuế giá trị gia tăng được xác định và quản lý như chi phí xây dựng trong dự toán xây dựng.

   Ban biên tập phản hồi thông tin.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn