Nội dung chủ yếu của đề cương quan trắc công trình

Ngày hỏi:29/08/2019

Theo như tôi tìm hiểu thì quan trắc công trình là một nội dung rất quan trọng, cho nên Ban biên tập cho tôi hỏi đề cương quan trắc công trình có những nội dung chủ yếu nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 5 Điều 1 Thông tư 04/2019/TT-BXD (Có hiệu lực ngày 01/10/2019) thì đề cương quan trắc công trình có những nội dung chủ yếu sau:

   - Nội dung, tần suất, thời điểm quan trắc;

   - Nhân lực, máy móc, thiết bị quan trắc;

   - Mốc chuẩn được sử dụng để quan trắc;

   - Quy trình thực hiện quan trắc;

   - Quy định về nội dung báo cáo và đánh giá kết quả quan trắc.

   Trên đây là nội dung chủ yếu của đề cương quan trắc công trình.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn