Nội dung chứng chỉ hành nghề kiến trúc gồm những nội dung nào?

Ngày hỏi:20/05/2021

Liên quan đến quy định về chứng chỉ hành nghề kiến trúc. Cho hỏi: Theo quy định thì nội dung chứng chỉ hành nghề kiến trúc gồm những nội dung nào? Mong sớm nhận hồi đáp.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nội dung chứng chỉ hành nghề kiến trúc gồm những nội dung quy định tại Điều 10 Thông tư 03/2020/TT-BXD, cụ thể như sau:

   - Quản lý số chứng chỉ hành nghề: số chứng chỉ hành nghề gồm 02 nhóm ký hiệu, được nối với nhau bằng dấu gạch ngang (-), quy định như sau:

   Nhóm thứ nhất: có 03 ký tự thể hiện nơi cấp chứng chỉ theo quy định tại Phụ lục I Thông tư này;

   Nhóm thứ hai: Mã số chứng chỉ hành nghề.

   - Nội dung chủ yếu của chứng chỉ hành nghề kiến trúc bao gồm: Thông tin cơ bản của cá nhân được cấp chứng chỉ: ảnh cỡ 4x6cm, họ và tên, ngày tháng năm sinh, số chứng minh thư nhân dân (thẻ căn cước hoặc hộ chiếu);

   Tên cơ quan cấp, chữ ký và đóng dấu;

   Lĩnh vực hành nghề và thời hạn hành nghề đối với từng lĩnh vực được cấp.

   - Chứng chỉ hành nghề có quy cách và nội dung chủ yếu theo mẫu tại Phụ lục II kèm theo Thông tư này.

   Trân trọng.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  • Điều 10 Thông tư 03/2020/TT-BXD Tải về
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT