Nội dung công bố quy hoạch xây dựng nông thôn

Ngày hỏi:02/03/2017

Tôi tên là Trần Hoàng Minh, địa chỉ mail minhtri****@gmail.com, tôi muốn hỏi: Nội dung công bố quy hoạch xây dựng nông thôn bao gồm những gì? Do văn bản nào quy định? Tôi làm việc trong một đơn vị đầu tư xây dựng. Tôi rất quan tâm tới các quy định liên quan đến quy hoạch xây dựng nông thôn. Nay tôi có thắc mắc như trên. Mong Ban biên tập Thư Ký Luật trả lời giúp tôi. Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nội dung công bố quy hoạch xây dựng nông thôn được hướng dẫn tại Điều 20 Thông tư 02/2017/TT-BXD hướng dẫn về quy hoạch xây dựng nông thôn do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành (Có hiệu lực từ 15/04/2017), theo đó:

   Điều 20. Nội dung công bố quy hoạch xây dựng nông thôn

   Uỷ ban nhân dân xã có trách nhiệm công bố, công khai quy hoạch xây dựng nông thôn với các nội dung như sau:

   1. Đối với đồ án quy hoạch chung xây dựng xã:

   a) Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng xã; Quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch.

   b) Sơ đồ quy hoạch không gian tổng thể xã.

   c) Bản đồ quy hoạch sử dụng đất.

   d) Bản đồ quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng phục vụ sản xuất.

   2. Đối với đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn:

   a) Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn; Quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch.

   b) Sơ đồ tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan.

   c) Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất.

   d) Bản đồ quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

   3. Trong quá trình thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn, các dự án đầu tư xây dựng đã và đang triển khai cần được cập nhật và công bố kịp thời, đầy đủ để các tổ chức, cá nhân biết và giám sát thực hiện.

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về Nội dung công bố quy hoạch xây dựng nông thôn, được quy định tại Thông tư 02/2017/TT-BXD. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn