Nội dung của nhiệm vụ khảo sát xây dựng

Ngày hỏi:29/03/2021

Theo quy định hiện hành thì nhiệm vụ khảo sát xây dựng có những nội dung gì? Căn cứ pháp lý.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 4 Điều 26 Nghị định 15/2021/NĐ-CP thì các nội dung của nhiệm vụ khảo sát xây dựng bao gồm:

   - Mục đích khảo sát xây dựng;

   - Phạm vi khảo sát xây dựng;

   - Yêu cầu về việc áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về khảo sát xây dựng;

   - Sơ bộ khối lượng các loại công tác khảo sát xây dựng, dự toán khảo sát xây dựng (nếu có);

   - Thời gian thực hiện khảo sát xây dựng.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn