Nội dung hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn

Ngày hỏi:01/03/2017

Nội dung hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn bao gồm những gì? Do văn bản nào quy định? Tôi làm việc trong một đơn vị đầu tư xây dựng. Tôi rất quan tâm tới các quy định liên quan đến quy hoạch xây dựng nông thôn. Nay tôi có thắc mắc như trên. Mong Ban biên tập Thư Ký Luật trả lời giúp tôi. Xin cảm ơn! Trần Hoàng Mạnh, HCM

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nội dung hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn được hướng dẫn tại Điều 13 Thông tư 02/2017/TT-BXD hướng dẫn về quy hoạch xây dựng nông thôn do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành (Có hiệu lực từ 15/04/2017), theo đó:

   Điều 13. Nội dung hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn

   1. Bản vẽ bao gồm: Sơ đồ vị trí, mối liên hệ khu vực; bản đồ ranh giới phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch theo tỷ lệ thích hợp.

   2. Thuyết minh:

   2.1. Nội dung thuyết minh nhiệm vụ đồ án quy hoạch chi tiết cải tạo xây dựng hoặc xây dựng mới Trung tâm xã.

   a) Nêu lý do, sự cần thiết, căn cứ lập quy hoạch.

   b) Phạm vi ranh giới, quy mô lập quy hoạch; quy mô dân số (nếu có).

   c) Các yêu cầu trong quá trình lập đồ án:

   - Đánh giá điều kiên tự nhiên, hiện trạng khu vực lập quy hoạch;

   - Tổ chức không gian, tầng cao, giải pháp kiến trúc công trình công cộng, dịch vụ, nhà ở (nếu có), cây xanh, các vùng hạn chế xây dựng, vùng cấm xây dựng, vùng bảo tồn;

   - Giải pháp quy hoạch mạng lưới công trình hạ tầng kỹ thuật, môi trường trong khu vực lập quy hoạch;

   - Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật, đất đai, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trung tâm xã và trung tâm các thôn, bản;

   - Đánh giá môi trường chiến lược.

   d) Danh mục, số lượng hồ sơ, tiến độ thực hiện, tổng dự toán chi phí lập quy hoạch.

   2.2. Nội dung thuyết minh nhiệm vụ đồ án quy hoạch chi tiết cải tạo xây dựng thôn, bản hoặc xây dựng các khu dân cư mới và khu tái định cư.

   a) Nêu lý do, sự cần thiết, căn cứ lập quy hoạch.

   b) Phạm vi ranh giới, quy mô lập quy hoạch; quy mô dân số.

   c) Các yêu cầu trong quá trình lập đồ án:

   - Đánh giá điều kiên tự nhiên, hiện trạng khu vực lập quy hoạch;

   - Giải pháp cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang các công trình kiến trúc, di tích văn hóa hiện có, hướng dẫn cải tạo, xây mới nhà ở có bản sắc kiến trúc phù hợp với từng địa phương;

   - Giải pháp cải tạo, xây mới mạng lưới công trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ đời sống dân cư trong thôn, bản;

   - Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật, đất ở cho các loại hộ gia đình và hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật, bảo vệ môi trường thôn, bản;

   - Đánh giá môi trường chiến lược.

   d) Danh mục, số lượng hồ sơ, tiến độ thực hiện, tổng dự toán chi phí lập quy hoạch.

   3. Dự thảo Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn gồm các nội dung quy định tại Điều 16 Thông tư này.

   4. Các văn bản pháp lý có liên quan; Đĩa CD lưu trữ toàn bộ nội dung thuyết minh và bản vẽ.

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về Nội dung hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn, được quy định tại Thông tư 02/2017/TT-BXD. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn