Nội dung liên quan đến vấn đề phát sinh, thẩm quyền quyết định điều chỉnh dự toán, điều chỉnh hợp đồng khi có phát sinh

Ngày hỏi:12/03/2013
Tôi hiện đang công tác tại Công ty Cổ phần Xây dựng Tư vấn Đầu tư Bình Dương (BICONSI), công ty tôi có tham gia thi công các gói thầu thuộc nguồn vốn từ Ngân sách Nhà nước. Trong quá trình công tác có một số nội dung liên quan đến vấn đề phát sinh, thẩm quyền quyết định phát sinh và khối lượng được coi là trong hay ngoài hợp đồng,... do có nhiều ý kiến khác nhau khi vận dụng các quy định hiện hành nên cần được Bộ chỉ dẫn cụ thể để hiểu rõ thêm như sau: 1. Các nội dung thay đổi thiết kế như: thay đổi kết cấu móng từ móng băng sang móng cọc; thay đổi kết cấu hàng rào từ móng đơn BTCT, cột, đà kiềng BTCT, xây gạch sang tường chắn bằng BTCT,… được hiểu là phát sinh nằm trong thiết kế hay ngoài thiết kế và thẩm quyền ra chủ trương phát sinh là chủ đầu tư hay người quyết định đầu tư (các nội dung phát sinh đó có giá trị dự toán phát sinh không vượt dự phòng phí). 2. Trong dự án đã được phê duyệt thì công trình không có hàng rào bao quanh nhưng trong quá trình triển khai thi công chủ đầu tư muốn xây hàng rào bao quanh để thuận tiện cho công tác bảo vệ. Trường hợp này chủ đầu tư tự quyết định được hay người đầu tư quyết định (giá trị dự toán do phát sinh thêm hàng rào bao quanh không vượt dự phòng phí). 3. Một số đơn vị kiểm toán độc lập khi kiểm toán các công trình đã thi công thì không đồng ý ghi nhận và cộng các khối lượng dự toán tính thiếu vào giá trị kiểm toán cho đơn vị thi công mà chỉ trừ các khối lượng dự toán tính dư. Lập luận của họ là đơn vị kiểm toán không có quyền quyết định các khối lượng này. Điều này sẽ thiệt thòi cho các đơn vị thi công rất nhiều và không phản ánh đúng giá trị thực tế đơn vị thi công đã thực hiện theo hợp đồng. Theo Bộ điều này có phù hợp với quy định hiện hành không?

  Nội dung này được Vụ Kinh tế Xây dựng tư vấn như sau:

  • Các nội dung thay đổi: từ kết cấu móng băng sang móng cọc, tường hàng rào từ xây gạch sang tường bê tông cốt thép được hiểu là các phát sinh nằm ngoài thiết kế.

   Trường hợp công trình, dự án phát sinh khối lượng nhưng việc điều chỉnh dự toán, giá hợp đồng không làm vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt thì chủ đầu tư được quyền quyết định việc điều chỉnh.

   Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết và các quy định của nhà nước có liên quan trong từng thời kỳ.


  Nguồn:

  Cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn