Nội dung phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng xã

Ngày hỏi:01/03/2017

Bạn đọc Trần Thị Thanh Nga, địa chỉ mail camtu678****@gmail.com thắc mắc: Nội dung phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng xã bao gồm những gì? Do văn bản nào quy định? Tôi làm việc trong một đơn vị đầu tư xây dựng. Tôi rất quan tâm tới các quy định liên quan đến quy hoạch xây dựng nông thôn. Nay tôi có thắc mắc như trên. Mong Ban biên tập Thư Ký Luật trả lời giúp tôi. Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nội dung phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng xã được hướng dẫn tại Điều 9 Thông tư 02/2017/TT-BXD hướng dẫn về quy hoạch xây dựng nông thôn do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành (Có hiệu lực từ 15/04/2017), theo đó:

   Điều 9. Nội dung phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng xã

   1. Tên đồ án, vị trí, phạm vi ranh giới, quy mô lập quy hoạch.

   2. Quan điểm, mục tiêu, động lực phát triển kinh tế chủ đạo của xã.

   3. Dự báo sơ bộ về quy mô dân số, lao động; quy mô đất đai; lựa chọn các chỉ tiêu về hạ tầng kỹ thuật áp dụng.

   4. Các yêu cầu nghiên cứu đồ án:

   a) Phân tích, đánh giá hiện trạng, xác định tính chất, chức năng; các yếu tố tác động đến phát triển kinh tế - xã hội của xã.

   b) Tổ chức không gian các khu chức năng công cộng, dịch vụ, nhà ở và chức năng khác.

   c) Tổ chức mạng lưới các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng phục vụ sản xuất toàn xã.

   d) Các yêu cầu khác theo đặc điểm của từng địa phương.

   5. Danh mục, số lượng hồ sơ, tổng dự toán chi phí lập quy hoạch.

   6. Tiến độ, tổ chức thực hiện đồ án.

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về Nội dung phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng xã, được quy định tại Thông tư 02/2017/TT-BXD. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn