Nội dung Quyết định công nhận Ban quản trị nhà chung cư bao gồm những gì?

Ngày hỏi:25/06/2021

Nội dung Quyết định công nhận Ban quản trị nhà chung cư bao gồm những nội dung gì? Nhờ tư vấn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nội dung Quyết định công nhận Ban quản trị nhà chung cư bao gồm những gì?
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ Khoản 3 Điều 22 Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư 02/2016/TT-BXD và Khoản 11 Điều 1 Thông tư 06/2019/TT-BXD có quy định:

   Nội dung Quyết định công nhận Ban quản trị nhà chung cư bao gồm:

   - Tên Ban quản trị và mô hình hoạt động của Ban quản trị;

   - Số lượng thành viên Ban quản trị;

   - Họ, tên và chức danh Trưởng ban, Phó ban quản trị;

   - Nhiệm kỳ hoạt động của Ban quản trị;

   - Trách nhiệm thi hành quyết định của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

   - Thay thế Quyết định công nhận trước đó (nếu có).

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn