Nội dung quyết định phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở

Ngày hỏi:24/04/2021

Được biết việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của chủ đầu tư được thể hiện tại quyết định phê duyệt, vậy quyết định này có những nội dung gì? Nhờ hỗ trợ.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nội dung quyết định phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở
   (ảnh minh họa)
  • Theo Khoản 1 Điều 40 Nghị định 15/2021/NĐ-CP thì nội dung của quyết định phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở gồm có:

   - Người phê duyệt;

   - Tên công trình hoặc bộ phận công trình;

   - Tên dự án;

   - Loại, cấp công trình;

   - Địa điểm xây dựng;

   - Nhà thầu lập báo cáo khảo sát xây dựng;

   - Nhà thầu lập thiết kế xây dựng;

   - Đơn vị thẩm tra thiết kế xây dựng;

   - Quy mô, chỉ tiêu kỹ thuật; các giải pháp thiết kế nhằm sử dụng hiệu quả năng lượng, tiết kiệm tài nguyên (nếu có);

   - Thời hạn sử dụng theo thiết kế của công trình;

   - Giá trị dự toán xây dựng theo từng khoản mục chi phí;

   - Các nội dung khác.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn