Nội dung thẩm định tổng mức đầu tư xây dựng được quy định ra sao?

Ngày hỏi:25/05/2020

Nội dung thẩm định tổng mức đầu tư xây dựng được quy định ra sao? Mong sớm nhận được phản hồi thông tin từ các bạn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nội dung thẩm định tổng mức đầu tư xây dựng được quy định tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư 09/2019/TT-BXD, cụ thể như sau:

   Nội dung thẩm định tổng mức đầu tư xây dựng (theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP) cụ thể như sau:

   - Sự đầy đủ, phù hợp của các căn cứ pháp lý để xác định Tổng mức đầu tư;

   - Sự phù hợp của phương pháp xác định tổng mức đầu tư xây dựng với đặc điểm, tính chất, yêu cầu kỹ thuật, công nghệ của dự án;

   - Kiểm tra sự đầy đủ, phù hợp của các khối lượng so với thiết kế cơ sở, kế hoạch thực hiện dự án, tổ chức biện pháp thi công định hướng và yêu cầu của dự án; sự phù hợp với quy định, hướng dẫn của nhà nước đối với các chi phí sử dụng để tính toán, xác định các chi phí trong tổng mức đầu tư xây dựng;

   - Xác định giá trị tổng mức đầu tư xây dựng sau khi thực hiện thẩm định. Phân tích nguyên nhân tăng, giảm và đánh giá việc bảo đảm hiệu quả đầu tư của dự án theo giá trị tổng mức đầu tư xây dựng xác định sau thẩm định.

   Ban biên tập phản hồi thông tin.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Tổng mức đầu tư xây dựng
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn