Nội dung thuyết minh trong hồ sơ thiết kế kiến trúc cơ sở gồm những gì?

Ngày hỏi:12/11/2020

Không rõ thuyết minh trong hồ sơ thiết kế kiến trúc cơ sở gồm có những nội dung gì ạ? Tư vấn cho mình được không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 2 Điều 5 Thông tư 03/2020/TT-BXD thì thuyết minh trong hồ sơ thiết kế kiến trúc cơ sở gồm những nội dung sau đây:

   - Giới thiệu tóm tắt địa điểm xây dựng, quy mô, tính chất dự án; thuyết minh ý tưởng kiến trúc, giải pháp thiết kế kiến trúc, vật liệu sử dụng;

   - Giải pháp thiết kế tổng mặt bằng công trình, vị trí, quy mô xây dựng các hạng mục công trình, hạ tầng kỹ thuật khu vực;

   - Danh mục các quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng;

   - Phụ lục các văn bản pháp luật liên quan đến tính pháp lý của việc lập hồ sơ thiết kế kiến trúc cơ sở.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn