Nội quy chợ bao gồm những gì?

Ngày hỏi:22/12/2018

Tôi là tiểu thương buôn bán ở chợ nên cũng quan tâm đến nội quy chợ để chấp hành cho đúng. LS cho tôi hỏi thông thường thì nội quy chợ sẽ bao gồm những thông tin gì và nội quy này được niêm yết ở đâu? Xin cảm ơn 

Thảo Trang (trang***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ theo Điều 10 Nghị định 02/2003/NĐ-CP về phát triển và quản lý chợ thì:

   1. Tất cả các chợ đều phải có Nội quy chợ để áp dụng trong phạm vi chợ. Nội quy chợ được xây dựng trên cơ sở các quy định của Nghị định này và các quy định hiện hành của pháp luật, bao gồm những nội dung chính sau đây:

   a) Quyền và nghĩa vụ của thương nhân kinh doanh tại chợ.

   b) Quy định về hàng hóa, dịch vụ kinh doanh tại chợ.

   c) Quy định về người đến giao dịch, mua bán tại chợ.

   d) Quy định về bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy.

   đ) Quy định về bảo đảm an ninh, trật tự tại chợ.

   e) Quy định về bảo đảm vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm.

   g) Yêu cầu về xây dựng chợ văn minh thương mại.

   h) Yêu cầu về tổ chức, tham gia các hoạt động văn hóa, xã hội tại chợ.

   i) Quy định về xử lý các vi phạm tại chợ.

   2. Nội quy chợ phải được niêm yết công khai, rõ ràng trong phạm vi chợ và phải được phổ biến đến mọi thương nhân kinh doanh tại chợ.

   3. Mọi tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa và các dịch vụ trong phạm vi chợ đều phải chấp hành Nội quy chợ.

   4. Bộ Thương mại ban hành Nội quy mẫu để thống nhất việc xây dựng Nội quy chợ và áp dựng cho tất cả các chợ. Uỷ ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm quy định cụ thể các điều khoản trong Nội quy mẫu để phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.

   Trên đây là nội dung quy định về nội quy chợ. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Nghị định 02/2003/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn