Nộp tiền bảo hành công trình sau thời gian bàn giao công trình có sao không?

Ngày hỏi:22/06/2019

Công ty em có đấu thầu xây dựng một dự án sử dụng vốn ngân sách, công trình đã bàn giao và đưa vào sử dụng từ ngày 23/05/2019, tuy nhiên đến ngày 05/06/2019 em mới thực hiện thủ tục bảo hành 5% bằng ngân hàng như vậy có sao không? Cảm ơn quý anh chị.

 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Yêu cầu về bảo hành công trình xây dựng được quy định tại Điều 35 Nghị định 46/2015/NĐ-CP về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng, cụ thể như sau:

   - Nhà thầu thi công xây dựng, nhà thầu cung ứng thiết bị chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư về việc bảo hành đối với phần công việc do mình thực hiện.

   - Thời gian bảo hành đối với hạng mục công trình, công trình xây dựng mới hoặc cải tạo, nâng cấp được tính kể từ khi nghiệm thu theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 3 Điều 31 Nghị định này và được quy định như sau:

   + Không ít hơn 24 tháng đối với công trình, hạng mục công trình cấp đặc biệt và cấp I;

   + Không ít hơn 12 tháng đối với các công trình, hạng mục công trình cấp còn lại;

   + Riêng đối với nhà ở, thời gian bảo hành theo quy định của pháp luật về nhà ở.

   - Thời gian bảo hành đối với các thiết bị công trình, thiết bị công nghệ được xác định theo hợp đồng xây dựng nhưng không ngắn hơn thời gian bảo hành theo quy định của nhà sản xuất và được tính kể từ khi nghiệm thu hoàn thành công tác lắp đặt thiết bị.

   - Tùy theo điều kiện cụ thể của công trình, chủ đầu tư có thể thỏa thuận với nhà thầu về thời gian bảo hành riêng cho một hoặc một số hạng mục công trình hoặc gói thầu thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị ngoài thời gian bảo hành chung cho công trình theo quy định tại Khoản 2 Điều này, nhưng không ít hơn thời gian bảo hành quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều này.

   - Đối với các hạng mục công trình trong quá trình thi công có khiếm khuyết về chất lượng hoặc xảy ra sự cố đã được nhà thầu sửa chữa, khắc phục thì thời gian bảo hành của các hạng mục công trình này có thể kéo dài hơn trên cơ sở thỏa thuận giữa chủ đầu tư với nhà thầu thi công xây dựng trước khi được nghiệm thu.

   - Chủ đầu tư phải thỏa thuận trong hợp đồng xây dựng với các nhà thầu tham gia xây dựng công trình về quyền và trách nhiệm của các bên trong bảo hành công trình xây dựng; thời hạn bảo hành công trình xây dựng, thiết bị công trình, thiết bị công nghệ; mức tiền bảo hành; việc lưu giữ, sử dụng, hoàn trả tiền bảo hành và việc thay thế tiền bảo hành công trình xây dựng bằng thư bảo lãnh bảo hành của ngân hàng có giá trị tương đương. Các nhà thầu nêu trên chỉ được hoàn trả tiền bảo hành công trình hoặc giải tỏa thư bảo lãnh bảo hành sau khi kết thúc thời hạn bảo hành và được chủ đầu tư xác nhận đã hoàn thành công việc bảo hành.

   - Đối với công trình sử dụng vốn nhà nước, mức tiền bảo hành tối thiểu được quy định như sau:

   + 3% giá trị hợp đồng đối với công trình xây dựng cấp đặc biệt và cấp I;

   + 5% giá trị hợp đồng đối với công trình xây dựng cấp còn lại;

   + Mức tiền bảo hành đối với công trình sử dụng vốn khác có thể tham khảo các mức tối thiểu nêu tại Điểm a và Điểm b Khoản này để áp dụng

   Căn cứ quy định của pháp luật thì hiện nay pháp luật chỉ quy định thì thời gian bảo hành đối với hạng mục công trình, công trình xây dựng mới hoặc cải tạo, nâng cấp được tính kể từ khi nghiệm thu theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 3 Điều 31 Nghị định 46/2015/NĐ-CP chứ không có quy định về thời gian phải làm thủ tục nộp tiền bảo hành là bao lâu, Như vậy trong trường hợp này việc bạn thực hiện bảo hành 5% giá trị hợp đồng đối với công trình xây dựng sau thời điểm bàn giao là không vi phạm quy định của pháp luật.

   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về vấn đề mà bạn thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn