Phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng được quy định thế nào?

Ngày hỏi:29/03/2021

Quy định hiện nay về phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng, nhờ cung cấp căn cứ pháp lý.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Điều 27 Nghị định 15/2021/NĐ-CP quy định về phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng như sau:

   1. Nhà thầu khảo sát lập phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng phù hợp với nhiệm vụ khảo sát xây dựng.

   2. Nội dung phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng;

   a) Cơ sở lập phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng;

   b) Thành phần, khối lượng công tác khảo sát xây dựng;

   c) Phương pháp, thiết bị khảo sát và phòng thí nghiệm được sử dụng;

   d) Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về khảo sát xây dựng áp dụng;

   đ) Tổ chức thực hiện và biện pháp kiểm soát chất lượng của nhà thầu khảo sát xây dựng;

   e) Tiến độ thực hiện;

   g) Biện pháp bảo đảm an toàn cho người, thiết bị, các công trình hạ tầng kỹ thuật và các công trình xây dựng khác trong khu vực khảo sát; biện pháp bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan trong khu vực khảo sát và phục hồi hiện trạng sau khi kết thúc khảo sát.

   3. Chủ đầu tư có trách nhiệm phải kiểm tra hoặc thuê đơn vị tư vấn có đủ điều kiện năng lực để thẩm tra phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng và phê duyệt phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng theo quy định của hợp đồng.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn