Quy cách hồ sơ thiết kế kiến trúc được quy định ra sao?

Ngày hỏi:19/05/2021

Hiện đang tìm hiểu một số quy định liên quan đến vấn đề thiết kế trong xây dựng. Cho hỏi: Theo quy định của pháp luật thì quy cách hồ sơ thiết kế kiến trúc được quy định ra sao? Mong sớm nhận hồi đáp.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Quy cách hồ sơ thiết kế kiến trúc được quy định tại Điều 3 Thông tư 03/2020/TT-BXD, cụ thể như sau:

   - Hồ sơ thiết kế kiến trúc bao gồm các thành phần bản vẽ và thuyết minh.

   - Hồ sơ thiết kế kiến trúc phải đảm bảo các yêu cầu sau:

   + Quy cách, tỷ lệ bản vẽ theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5671:2012 về hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - hồ sơ thiết kế kiến trúc;

   + Khung tên bản vẽ phải tuân thủ Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5571:2012 về hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - bản vẽ xây dựng - khung tên.

   - Cá nhân chịu trách nhiệm về chuyên môn kiến trúc của tổ chức, người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền phải ký, đóng dấu của nhà thầu thiết kế theo quy định.

   - Chủ nhiệm thiết kế được ghi tên trong hồ sơ thiết kế phải đảm bảo:

   + Trực tiếp tổ chức thực hiện nhiệm vụ thiết kế, có chuyên môn và chịu trách nhiệm cao nhất về nội dung và chất lượng của thiết kế kiến trúc, kiểm soát các bộ môn để phối hợp, thống nhất với kiến trúc;

   + Chủ nhiệm thiết kế có thể là tác giả phương án kiến trúc hoặc người trực tiếp tổ chức thực hiện ý tưởng của tác giả.

   - Chủ trì thiết kế kiến trúc được ghi tên trong hồ sơ thiết kế phải đảm bảo:

   + Phải đủ năng lực được giao chủ trì thiết kế kiến trúc công trình hoặc chủ trì thẩm tra thiết kế kiến trúc, chịu trách nhiệm về nội dung của thiết kế kiến trúc;

   + Chủ trì có thể thay thế vai trò chủ nhiệm nếu được chủ nhiệm ủy quyền.

   Trân trọng.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  • Điều 3 Thông tư 03/2020/TT-BXD Tải về
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn