Quy hoạch hệ thống cấp nước phòng cháy chữa cháy tại khu công nghiệp

Ngày hỏi:03/03/2018

Quy hoạch hệ thống cấp nước phòng cháy chữa cháy tại khu công nghiệp được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Nguyễn Trọng Anh, tôi đang tìm hiểu quy định của pháp luật về việc thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy trong khu công nghiệp. Nhưng có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp giúp, cụ thể là việc quy hoạch hệ thống cấp nước phòng cháy chữa cháy tại khu công nghiệp được quy định như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu vấn đề này tại văn bản pháp luật nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn! 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Quy hoạch hệ thống cấp nước phòng cháy chữa cháy tại khu công nghiệp được quy định tại Mục II Thông tư liên tịch 04/2009/BXD-BCA hướng dẫn cấp nước phòng cháy chữa cháy tại đô thị khu công nghiệp. Cụ thể như sau:

   - Khi lập quy hoạch chung xây dựng, quy hoạch chi tiết, quy hoạch chuyên ngành cấp nước đô thị, khu công nghiệp phải xác định hệ thống cấp nước PCCC như một nội dung không tách rời của đồ án.

   - Nội dung quy hoạch cấp nước PCCC trong quy hoạch chung xây dựng đô thị và khu công nghiệp bao gồm:

   + Xác định các nguồn nước cần được sử dụng cho PCCC: nguồn nước từ hệ thống cấp nước tập trung, nguồn nước tự nhiên (ao hồ, sông, suối, kênh...);

   + Xác định lưu lượng cần thiết trên mạng cấp nước tập trung cho nhu cầu PCCC theo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành;

   + Xác định áp lực nước PCCC cần thiết trên mạng cấp nước tập trung;

   + Khái toán kinh phí cho hệ thống cấp nước PCCC đô thị và khu công nghiệp.

   - Nội dung quy hoạch cấp nước PCCC trong quy hoạch chi tiết bao gồm:

   + Xác định các nguồn nước cụ thể cần được sử dụng phục vụ cho PCCC (từ bể chứa các trạm cấp nước, ao, hồ, sông, suối, kênh..);

   + Xác định lưu lượng, áp lực cần thiết cho PCCC theo mạng quy hoạch và căn cứ tiêu chuẩn về số lượng đám cháy đồng thời, thời gian cháy, dung tích dự trữ nước PCCC trong các trạm cấp nước, trạm tăng áp;

   + Xác định các tuyến ống và vị trí đặt họng, trụ lấy nước PCCC;

   + Xác định dung tích bể chứa nước PCCC tại các khu dân cư, vị trí các bến bãi phục vụ cho xe chữa cháy lấy nước ở các ao, hồ, sông, suối, kênh;

   + Khái toán kinh phí cho hệ thống cấp nước PCCC đô thị và khu công nghiệp.

   - Nội dung quy hoạch cấp nước PCCC trong quy hoạch cấp nước đô thị, khu công nghiệp bao gồm:

   + Xác định lưu lượng, áp lực cần thiết cho PCCC theo mạng quy hoạch và căn cứ theo quy chuẩn và tiêu chuẩn hiện hành;

   +Xác định các tuyến ống đặt trụ lấy nước, khoảng cách các trụ, vị trí trụ lấy nước;

   + Xác định áp lực nước PCCC trên mạng đường ống cấp nước; các phương án điều chỉnh áp lực, lưu lượng nước cho chữa cháy;

   + Khái toán kinh phí.

   -Việc quy hoạch hệ thống cấp nước PCCC đô thị và khu công nghiệp phải căn cứ vào các tiêu chuẩn, quy chuẩn về PCCC hiện hành.

   - Trong trường hợp các đô thị, khu công nghiệp đã có quy hoạch xây dựng, quy hoạch cấp nước được phê duyệt mà chưa có các nội dung về quy hoạch hệ thống cấp nước PCCC thì cần lập bổ sung quy hoạch cấp nước PCCC.

   - Trách nhiệm tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch hệ thống cấp nước PCCC thực hiện theo quy định của Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 4/4/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật PCCC; Nghị định 08/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007 về quy hoạch xây dựng và Nghị định 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch.

   - Kinh phí lập quy hoạch hệ thống cấp nước PCCC do ngân sách địa phương chi trả. Kinh phí lập quy hoạch hệ thống cấp nước PCCC tại khu công nghiệp do chủ đầu tư chi trả theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng về phương pháp tính đơn giá lập quy hoạch.

   Trên đây là nội dung câu trả lời về quy hoạch hệ thống cấp nước phòng cháy chữa cháy tại khu công nghiệp. Để hiểu rõ và chi tiết thêm về vấn đề này bạn có thể tìm đọc và tham khảo thêm tại Thông tư liên tịch 04/2009/BXD-BCA.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn