Quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng

Ngày hỏi:21/01/2019

Tôi là Cao Nguyên, tôi được biết đã có Luật sửa đổi những luật về quy hoạch. Tôi thì quan tâm đến luật xây dựng nên Ban tư vấn cho tôi hỏi là việc quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng đặc thù có gì được sửa đổi, bổ sung gì không? Mong sớm nhận được thông tin từ Ban tư vấn. Xin cảm ơn!

Hữu Nghĩa (090***)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng được quy định tại Điều 27 Luật Xây dựng 2014 như sau:

   1. Nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng gồm:

   a) Yêu cầu về diện tích sử dụng đất, quy mô, phạm vi quy hoạch của phân khu, hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong khu vực quy hoạch;

   b) Lập danh mục đề xuất biện pháp cải tạo những công trình cần giữ lại trong khu vực quy hoạch cải tạo;

   c) Những yêu cầu khác đối với từng khu vực quy hoạch.

   2. Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng gồm:

   a) Nội dung đồ án quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng bao gồm việc xác định chức năng sử dụng cho từng khu đất; nguyên tắc tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan cho toàn khu vực lập quy hoạch; chỉ tiêu về dân số, sử dụng đất, hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật đối với từng lô đất; bố trí hệ thống công trình hạ tầng xã hội phù hợp với nhu cầu sử dụng; bố trí mạng lưới công trình hạ tầng kỹ thuật đến các trục đường phố phù hợp với các giai đoạn phát triển của toàn khu chức năng; đánh giá môi trường chiến lược;

   b) Bản vẽ của đồ án quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng được thể hiện theo tỷ lệ 1/2.000;

   c) Thời hạn quy hoạch đối với quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng được xác định trên cơ sở thời hạn quy hoạch chung và yêu cầu quản lý, phát triển của khu chức năng;

   d) Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng được phê duyệt là cơ sở để xác định các dự án đầu tư xây dựng trong khu chức năng và lập quy hoạch chi tiết xây dựng.

   Lưu ý: Theo quy định tại Điểm b Khoản 18 Điều 28 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018 thì cụm từ “khu chức năng đặc thù” được thay thế bằng cụm từ “khu chức năng”.

   Trên đây là nội dung quy định về việc quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, bạn nên tham khảo thêm tại Luật Xây dựng 2014.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn