Quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn cần đáp ứng các yêu cầu nào?

Ngày hỏi:25/12/2018

Ban biên tập có nhận được thắc mắc của bạn Hùng Quang hiện đang làm việc tại một cơ quan quản lý đất đai. Tìm hiểu quy định của pháp luật về vấn đề này, tôi có thắc mắc mong nhận phản hồi: Quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn cần đáp ứng các yêu cầu nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn cần đáp ứng các yêu cầu quy định tại Mục 1 Quyết định 04/2008/QĐ-BXD về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành, cụ thể như sau:

   + Xác định được mối quan hệ giữa các điểm dân cư trong mạng lưới quy hoạch với vùng xung quanh về mọi mặt (kinh tế – xã hội, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội...);

   + Xác định được tiềm năng, thế mạnh và các tiền đề phát triển;

   + Dự báo được dân số và nhu cầu xây dựng các loại công trình;

   + Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất, bố trí các công trình xây dựng như nhà ở, công trình dịch vụ, các khu vực bảo tồn tôn tạo di tích và cảnh quan, các khu vực cấm xây dựng;

   + Quy hoạch phát triển các công trình kỹ thuật hạ tầng, xác định chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng;

   + Đề xuất các dự án ưu tiên xây dựng đợt đầu.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn