Quy hoạch xây dựng vùng được lập cho các vùng nào?

Ngày hỏi:29/10/2018

Theo quy định pháp luật hiện hành thì quy hoạch xây dựng sẽ bao gồm quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù, quy hoạch xây dựng nông thôn. Vậy cho hỏi quy hoạch xây dựng vùng được lập cho các vùng nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định pháp luật hiện hành thì quy hoạch xây dựng là việc tổ chức không gian của đô thị, nông thôn và khu chức năng đặc thù; tổ chức hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; tạo lập môi trường thích hợp cho người dân sống tại các vùng lãnh thổ, bảo đảm kết hợp hài hòa giữa lợi ích quốc gia với lợi ích cộng đồng, đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Quy hoạch xây dựng được thể hiện thông qua đồ án quy hoạch xây dựng gồm sơ đồ, bản vẽ, mô hình và thuyết minh.

   Quy hoạch xây dựng sẽ bao gồm quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù, quy hoạch xây dựng nông thôn.

   Trong đó, theo quy định tại Khoản 1 Điều 22 Luật Xây dựng 2014 thì quy hoạch xây dựng vùng được lập cho các vùng sau:

   - Vùng liên tỉnh;

   - Vùng tỉnh;

   - Vùng liên huyện;

   - Vùng huyện;

   - Vùng chức năng đặc thù;

   - Vùng dọc tuyến đường cao tốc, hành lang kinh tế liên tỉnh.

   Trong đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên tỉnh, vùng tỉnh, phần quy hoạch hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật được cụ thể hóa thông qua các đồ án chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật.

   Bộ Xây dựng chủ trì phối hợp với các bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng đối với vùng liên tỉnh, vùng chức năng đặc thù có ý nghĩa quốc gia, vùng dọc tuyến đường cao tốc, hành lang kinh tế liên tỉnh;

   Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành tổ chức lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật vùng liên tỉnh;

   Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng các vùng khác thuộc đơn vị hành chính do mình quản lý.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn