Quyền của nhà thầu thiết kế trong việc thi công xây dựng

Ngày hỏi:16/11/2018

Tôi được biết theo quy định của pháp luật thì nhà thầu thiết kế trong việc thi công xây dựng có một số quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật. Nhưng tôi không rõ đó là những quyền gì. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi theo Luật Xây dựng 2014 thì nhà thầu thiết kế có những quyền gì trong việc thi công xây dựng?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Quyền của nhà thầu thiết kế trong việc thi công xây dựng quy định tại Khoản 1 Điều 114 Luật Xây dựng 2014, cụ thể như sau:

   - Yêu cầu chủ đầu tư và các bên liên quan cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ cho công tác thiết kế xây dựng;

   - Yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng thực hiện theo đúng thiết kế;

   - Từ chối những yêu cầu thay đổi thiết kế bất hợp lý của chủ đầu tư;

   - Từ chối nghiệm thu công trình, hạng mục công trình khi thi công không theo đúng thiết kế;

   - Các quyền khác theo quy định của hợp đồng và quy định của pháp luật có liên quan.Từ chối thực hiện yêu cầu ngoài nhiệm vụ thiết kế xây dựng và ngoài hợp đồng thiết kế xây dựng;

   - Quyền tác giả đối với thiết kế xây dựng;

   - Thuê nhà thầu phụ thực hiện thiết kế xây dựng theo quy định của hợp đồng thiết kế xây dựng;

   - Các quyền khác theo quy định của hợp đồng thiết kế xây dựng và quy định của pháp luật có liên quan.

   - Yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng thực hiện theo đúng thiết kế;

   - Từ chối những yêu cầu thay đổi thiết kế bất hợp lý của chủ đầu tư;

   - Từ chối nghiệm thu công trình, hạng mục công trình khi thi công không theo đúng thiết kế;

   - Các quyền khác theo quy định của hợp đồng và quy định của pháp luật có liên quan.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn