Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của nhà thầu thi công xây dựng

Ngày hỏi:05/09/2019

Tôi đang tìm hiểu các quy định về quản lý đầu tư xây dựng. Ban biên tập cho tôi hỏi theo quy định mới hiện nay thì quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của nhà thầu thi công xây dựng được quy định như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 31 Nghị định 68/2019/NĐ-CP (có hiệu lực ngày 01/10/2019) thì quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của nhà thầu thi công xây dựng như sau:

   1. Nhà thầu thi công xây dựng có các quyền sau đây:

   - Quyết định định mức xây dựng, giá xây dựng và các chi phí khác có liên quan khi xác định giá dự thầu để tham gia đấu thầu;

   - Các quyền khác theo quy định của hợp đồng và quy định khác của pháp luật có liên quan.

   2. Nhà thầu thi công xây dựng có các nghĩa vụ sau đây:

   - Mua bảo hiểm theo quy định của pháp luật;

   - Cung cấp thông tin dữ liệu của dự án theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước; phối hợp hoặc tổ chức thu thập thông tin quản lý chi phí theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước;

   - Các nghĩa vụ khác theo quy định của hợp đồng và quy định khác của pháp luật có liên quan.

   3. Nhà thầu thi công xây dựng chịu trách nhiệm trước pháp luật trong các trường hợp sau đây:

   - Không thực hiện đúng nghĩa vụ nêu tại khoản 2 Điều này và các điều khoản khác có liên quan của Nghị định này;

   - Bồi thường cho chủ đầu tư và các bên có liên quan những thiệt hại gây ra do lỗi của nhà thầu (nếu có) theo quy định của hợp đồng và pháp luật có liên quan.

   Trên đây là quy định về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của nhà thầu thi công xây dựng.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn