Quyền và nghĩa vụ của nhà thầu thi công xây dựng trong việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:28/11/2016

Quyền và nghĩa vụ của nhà thầu thi công xây dựng trong việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi hiện đang làm việc cho một công ty chuyên về thiết kế xây dựng. Tôi có một thắc mắc mong được Ban biên tập tư vấn. Quyền và nghĩa vụ của nhà thầu thi công xây dựng trong việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định điều này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cám ơn Ban biên tập Thư Ký Luật! Bảo Quốc (quoc****@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Quyền và nghĩa vụ của nhà thầu thi công xây dựng trong việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng được quy định tại Điều 33 Nghị định 32/2015/NĐ-CP về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng như sau:

   1. Nhà thầu thi công xây dựng có các quyền sau đây:

   a) Quyết định định mức xây dựng, giá xây dựng và các chi phí khác có liên quan khi xác định giá dự thầu để tham gia đấu thầu;

   b) Trong giai đoạn thi công xây dựng được thay đổi biện pháp thi công nhưng vẫn bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn, bảo vệ môi trường sau khi được chủ đầu tư hoặc đại diện hợp pháp của chủ đầu tư chấp thuận và không thay đổi giá trị hợp đồng đã ký kết;

   c) Chủ động sử dụng các khoản tạm ứng, thanh toán khối lượng xây dựng phục vụ thi công xây dựng công trình;

   d) Được đề xuất và thỏa thuận với chủ đầu tư về định mức xây dựng, đơn giá xây dựng cho các công việc phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng;

   đ) Yêu cầu thanh toán các khoản lãi vay do chậm thanh toán; được bồi thường về những thiệt hại do việc chậm bàn giao mặt bằng và các thiệt hại khác không do lỗi của nhà thầu;

   e) Các quyền khác theo quy định của hợp đồng và quy định khác của pháp luật có liên quan.

   2. Nhà thầu thi công xây dựng có các nghĩa vụ sau đây:

   a) Mua bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường;

   b) Bồi thường cho chủ đầu tư và các bên có liên quan những thiệt hại gây ra do lỗi của nhà thầu (nếu có) theo quy định của pháp luật về hợp đồng và pháp luật có liên quan;

   c) Các nghĩa vụ khác theo quy định của hợp đồng và quy định khác của pháp luật có liên quan.

   Trên đây là quy định về Quyền và nghĩa vụ của nhà thầu thi công xây dựng trong việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Để hiểu rõ hơn bạn nên tham khảo thêm tại Nghị định 32/2015/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn