Quyền và trách nhiệm của chủ đầu tư về việc đo bóc khối lượng công trình xây dựng

Ngày hỏi:08/04/2021

Quyền và trách nhiệm của chủ đầu tư về việc đo bóc khối lượng công trình xây dựng được quy định ra sao? Rất mong sớm nhận hồi đáp từ các bạn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Quyền và trách nhiệm của chủ đầu tư về việc đo bóc khối lượng công trình xây dựng được quy định tại Điều 10 Thông tư 17/2019/TT-BXD, cụ thể như sau:

   - Chủ đầu tư có các quyền sau đây:

   + Trường hợp cần thiết, được thuê các tổ chức tư vấn đầu tư xây dựng có đủ điều kiện năng lực, kinh nghiệm theo quy định thực hiện công tác đo bóc, thẩm tra, kiểm soát khối lượng công tác xây dựng.

   + Được quyền yêu cầu tư vấn làm rõ kết quả đo bóc khối lượng, cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan đến kết quả đo bóc khối lượng.

   + Các quyền khác liên quan đến quản lý khối lượng theo quy định của pháp luật.

   - Chủ đầu tư có các trách nhiệm sau đây:

   + Tổ chức kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm đo bóc khối lượng xây dựng khi thực hiện nghiệm thu hồ sơ lập dự án, thiết kế, dự toán xây dựng, thanh toán và quyết toán hợp đồng xây dựng, đảm bảo về thể thức, đáp ứng các yêu cầu theo quy định.

   + Lựa chọn tổ chức, cá nhân tư vấn có đủ điều kiện năng lực, kinh nghiệm theo quy định để thẩm tra phần khối lượng xây dựng theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức thẩm định dự toán, tổng mức đầu tư.

   + Các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.

   Trân trọng.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn