Thẩm định danh mục công trình kiến trúc có giá trị trên những tiêu chí nào?

Ngày hỏi:01/08/2020

Xin hỏi về các quy định hướng dẫn luật kiến trúc sắp có hiệu lực. Việc thẩm định danh mục công trình kiến trúc có giá trị dựa trên những tiêu chí nào? Nhờ hỗ trợ.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Khoản 3 Điều 5 Nghị định 85/2020/NĐ-CP (có hiệu lực từ 07/09/2020) quy định như sau:

   - Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập Hội đồng thẩm định danh mục công trình kiến trúc có giá trị. Thành phần Hội đồng thẩm định gồm đại diện cơ quan quản lý nhà nước, hội nghề nghiệp, các chuyên gia lĩnh vực kiến trúc, văn hóa và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

   - Hội đồng thẩm định danh mục công trình kiến trúc có giá trị theo tiêu chí đánh giá, phân loại quy định tại Điều 3, Điều 4 của Nghị định này.

   Dẫn chiếu đến Điều 3, Điều 4 Nghị định 85/2020/NĐ-CP như sau:

   * Tiêu chí về giá trị nghệ thuật kiến trúc, cảnh quan, gồm các yếu tố sau:

   - Tiêu biểu cho một loại hình kiến trúc, phong cách kiến trúc;

   - Giá trị nghệ thuật kiến trúc của bản thân công trình và tổng thể không gian trong phạm vi khuôn viên công trình;

   - Giá trị gắn liền với cảnh quan, đóng góp vào cảnh quan chung đô thị, danh lam thắng cảnh, cảnh quan thiên nhiên;

   - Giá trị về kỹ thuật, công nghệ xây dựng, sử dụng vật liệu xây dựng.

   * Tiêu chí về giá trị lịch sử, văn hóa, gồm các yếu tố sau:

   - Tiêu biểu cho giai đoạn lịch sử;

   - Gắn với đặc điểm, tính chất tiêu biểu về văn hóa của địa phương;

   - Niên đại xây dựng, tuổi thọ công trình.

   * Công trình kiến trúc có giá trị được phân thành 03 loại:

   Loại I khi đáp ứng hai tiêu chí về giá trị nghệ thuật kiến trúc, cảnh quan và tiêu chí về giá trị lịch sử, văn hóa; tiêu chí về giá trị nghệ thuật kiến trúc, cảnh quan phải đạt từ 80 điểm trở lên. Loại II khi đáp ứng hai tiêu chí; loại III khi đáp ứng một trong hai tiêu chí trên

   Như vậy việc thẩm định danh mục công trình kiến trúc có giá trị dựa vào những tiêu chí được nêu ở trên.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT