Thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng vùng?

Ngày hỏi:18/11/2010
Thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng vùng?

  Nội dung này được Công ty Luật Vinabiz tư vấn như sau:

  • Thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng vùng được tiến hành như sau:Bước 1: Tổ chức đề nghị thẩm định đồ quy hoạch xây dựng vùng chuẩn bị hồ sơ, nộp hồ sơ tại "Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả" của Sở Xây dựng vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần

   Hồ sơ: Tờ trình đề nghị thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng vùng của tổ chức.

   Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng của UBND tỉnh.

   Thuyết minh đồ án, bản vẽ theo quy định.Nghị quyết thông qua đồ án quy hoạch xây dựng vùng của HĐND cấp tỉnh.Các văn bản pháp lý khác có liên quan.Cán bộ được phân công có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, nếu có đủ hồ sơ hợp lệ thì ghi vào sổ tiếp nhận hồ sơ và hẹn thời gian trả kết quả;

   Nếu không đủ hồ sơ hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

   Bước 2: Sở Xây dựng có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng vùng và có kết quả thẩm định bằng văn bản đề nghị UBND tỉnh phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng vùng.

   Bước 3: Trong quá trình thẩm định nếu phát hiện nội dung hồ sơ cần phải bổ sung, chỉnh sửa cho phù hợp, Sở Xây dựng sẽ có văn bản gửi tổ chức để thống nhất các nội dung phải chỉnh sửa. Thời gian chờ tổ chức hoàn thiện các nội dung phải bổ sung, chỉnh sửa không tính vào thời gian thẩm định hồ sơ.

   Bước 4: Tổ chức nhận kết quả thẩm định tại "Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả" của Sở Xây dựng Ninh Bình vào giờ hành chính của ngày được hẹn lấy kết quả.

   Nguồn: Công ty Luật Vinabiz/ Nguoiduatin.vn


  Nguồn:

  Theo Tin Mới
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn