Thẩm quyền xử lý khối lượng phát sinh trong dự án do UBND huyện quyết định đầu tư

Ngày hỏi:14/02/2017

Thẩm quyền xử lý khối lượng phát sinh trong dự án do UBND huyện quyết định đầu tư. Tháng 06/2016, UBND huyện Ngọc Hiển phê duyệt Báo cáo KT-KT đầu tư xây dựng công trình Xây dựng Trụ sở làm việc các Hội đặc thù (dự án do UBND huyện Ngọc Hiển là cấp quyết định đầu tư, Ban QLDA Xây dựng huyện làm chủ đầu tư). Do hạn chế nguồn vốn nên chỉ đâu tư hạng mục: Nhà làm việc. Đến tháng 10/2016, công trình đang thi công, xét thấy cần phải làm đường đấu nối, UBND huyện ra chủ trương đầu tư đoạn đường đấu nối từ lộ giao thông đến trụ sở làm việc và đề nghị Ban QLDA Xây dựng huyện làm thủ tục đầu tư và ký phụ lục hợp đồng vào hợp đồng của gói thi công Nhà làm việc nêu trên. Nguồn vốn: lấy từ chi phí dự phòng, chi phí giảm giá của gói thầu xây dựng nhà làm việc và các khoản phí không thực hiện trong Báo cáo KT-KT được duyệt trước đây. Em có một số nội dung cần được Luật sư tư vấn sau: 1. Thẩm quyền thẩm định phần phát sinh (Đường đấu nối: thiết kế, dự toán): là do Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện hay đơn vị trực thuộc Ban QLDA Xâ dựng huyện? 2. Thẩm quyền phê duyệt phần phát sinh (Đường đấu nối: thiết kế, dự toán) trên do UBND huyện hay do Ban QLDA Xây dựng huyện? Biết rằng phần phát sinh này không vượt tổng mức đầu tư đã được duyệt. 3. Việc ký phục lục hợp đồng ghép vào hợp đồng của gói thầu xây lắp nhà làm việc nêu trên có đúng không (biết rằng hợp đồng còn đang trpng giai đoạn thực hiện). Nếu không, thì khối lượng phát sinh sẽ thực hiện như thế nào? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Dự án đầu tư xây dựng được quản lý thực hiện theo kế hoạch, chủ trương đầu tư, đáp ứng các yêu cầu theo quy định tại Điều 51 Luật Xây dựng 2014. Căn cứ quy định tại Điều 33 Nghị định 59/2015/NĐ - CP quy định:

   1. Việc thi công xây dựng công trình phải được thực hiện theo khối lượng của thiết kế được duyệt.

   2. Khối lượng thi công xây dựng được tính toán, xác nhận giữa chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng, tư vấn giám sát theo thời gian hoặc giai đoạn thi công và được đối chiếu với khối lượng thiết kế được duyệt để làm cơ sở nghiệm thu, thanh toán theo hợp đồng.

   3. Khi có khối lượng phát sinh ngoài thiết kế, dự toán xây dựng công trình được duyệt thì chủ đầu tư và nhà thầu thi công xây dựng phải xem xét để xử lý.

   Khối lượng phát sinh được chủ đầu tư hoặc người quyết định đầu tư chấp thuận, phê duyệt là cơ sở để thanh toán, quyết toán công trình.

   4. Nghiêm cấm việc khai khống, khai tăng khối lượng hoặc thông đồng giữa các bên tham gia dẫn đến làm sai khối lượng thanh toán.

   Đối với phần công việc phát sinh cần xác định loại hợp đồng đang ký kết, căn cứ vào Nghị định 37/2015/NĐ - CP quy định:

   1. Các bên tham gia hợp đồng phải thỏa thuận cụ thể về các trường hợp được điều chỉnh khối lượng, phạm vi và trình tự, thủ tục điều chỉnh khối lượng.

   2. Việc điều chỉnh khối lượng công việc trong hợp đồng xây dựng được quy định sau:

   a) Đối với hợp đồng trọn gói: Trường hợp có phát sinh hợp lý những công việc ngoài phạm vi hợp đồng đã ký (đối với hợp đồng thi công xây dựng, hợp đồng cung cấp thiết bị là nằm ngoài phạm vi công việc phải thực hiện theo thiết kế; đối với hợp đồng tư vấn là nằm ngoài nhiệm vụ tư vấn phải thực hiện).

   Trường hợp này, khi điều chỉnh khối lượng không làm vượt giá gói thầu được phê duyệt thì chủ đầu tư và nhà thầu tính toán, thỏa thuận và ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng; trường hợp vượt giá gói thầu được phê duyệt thì phải được người có thẩm quyền quyết định đầu tư xem xét, quyết định; trường hợp thỏa thuận không được thì khối lượng các công việc phát sinh đó sẽ hình thành gói thầu mới, việc lựa chọn nhà thầu để thực hiện gói thầu này theo quy định hiện hành.

   b) Đối với hợp đồng theo đơn giá cố định và đơn giá điều chỉnh: Bổ sung những khối lượng công việc hợp lý chưa có đơn giá trong hợp đồng nhưng không làm vượt giá gói thầu được phê duyệt thì chủ đầu tư và nhà thầu tính toán, thỏa thuận và ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng; trường hợp vượt giá gói thầu được phê duyệt thì phải được người có thẩm quyền quyết định đầu tư xem xét, quyết định; các khối lượng công việc đã có đơn giá trong hợp đồng được xác định theo khối lượng hoàn thành thực tế (tăng hoặc giảm so với khối lượng trong hợp đồng đã ký) được nghiệm thu.

   Như vậy, thẩm quyền giải quyết trong trường hợp này là chủ đầu tư, việc ký phụ lục hợp đồng phụ thuộc vào hợp đồng và khối lượng công việc phát sinh.

   Trên đây là tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về thẩm quyền xử lý khối lượng phát sinh trong dự án do UBND huyện quyết định đầu tư. Bạn nên tham khảo chi tiết Luật Xây dựng 2014 để nắm rõ quy định này.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn