Thẩm tra dự toán xây dựng công trình

Ngày hỏi:04/11/2013
Chúng tôi xin quý cơ quan giải đáp như sau: Theo Nghị định 15/2013/NĐ-CP và Thông tư số 13/2013/TT-BXD thì cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm tra thiết kế công trình chuyên ngành. - Vậy có phải thẩm tra dự toán công trình không ? định mức thu phí thẩm tra thiết kế và dự toán như thế nào vì hiện nay Bộ Tài chính chưa hướng dẫn cụ thể. - Trường hợp cơ quan chuyên môn về xây dựng có đủ điều kiện năng lực thẩm tra thì phí thẩm tra có được thu theo Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng không ? - Trường hợp Chủ đầu tư không thuê tư vấn thẩm tra (cơ quan chuyên môn về xây dựng có đủ điều kiện năng lực thẩm tra) thì cơ quan chuyên môn về xây dựng có phải đóng dấu thẩm tra không, mẫu dấu thế nào?

  Nội dung này được Bộ Xây dựng tư vấn như sau:

  • Việc thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình là hoạt động của tổ chức tư vấn có tư cách pháp nhân, đủ điều kiện năng lực theo quy định. Chi phí thẩm tra thiết kế, dự toán công trình xác định theo Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình được công bố tại Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình.

   Trường hợp cơ quan chuyên môn về xây dựng đủ điều kiện năng lực theo quy định và được phép thẩm tra thiết kế, dự toán công trình thì chi phí thẩm tra được xác định theo quy định tại Quyết định số 957/QĐ-BXD.


  Nguồn:

  Cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn