Thành lập phòng LAS phục vụ cho xây dựng công trình giao thông

Ngày hỏi:06/08/2015
1. Đơn vị tôi đang có kế hoạch mở phòng LAS (Đơn vị tôi là đơn vị thi công xây dựng cầu đường), tôi tìm hiểu và được biết Sở Xây dựng có ban hành Quyết định số 11/2008/QĐ-BXD ngày 01/7/2008 về việc ban hành Quy chế công nhận và quản lý hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng. Nhưng tôi được biết Bộ Giao thông vận tải cũng có Quyết định số 14/2008/QĐ-BGTVT ngày 21/8/2008 về việc ban hành Quy định công nhận và quản lý hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng giao thông. Vậy xin hỏi Bộ Xây dựng tôi phải áp dụng theo Quyết định nào? 2. Nếu thành lập Phòng LAS thì kết quả thí nghiệm của phòng LAS chúng tôi có được sử dụng để đánh giá và công công nhận kết quả chất lượng công trình mình đang thi công hay không, hay tôi phải hợp đồng với một đơn vị Phòng LAS khác để kiểm tra và đánh giá công trình đó? Kết quả đánh giá đó có được coi là khách quan và được công nhận hay không?

  Nội dung này được Vụ Khoa học công nghệ và môi trường tư vấn như sau:

  • 1. Theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng được quy định tại Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ, Bộ Xây dựng là cơ quan quản lý hoạt động đo lường ngành xây dựng mà đầu mối là Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường.

   Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 11/2008/QĐ-BXD ngày 1/7/2008 về việc ban hành Quy chế công nhận và quản lý hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (sau đây gọi là Quy chế) và năm 2011 Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 06/2011/TT-BXD ngày 21/6/2011, trong đó có điều chỉnh một số điểm của Quy chế.

   Năm 1997, Bộ Xây dựng đã có Công văn số 1064/BXD-KHCN ngày 18/8/1997 về việc thỏa thuận để Bộ Giao thông vận tải tổ chức kiểm tra, đánh giá và ra quyết định công nhận khả năng hoạt động cho các phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng giao thông và Bộ GTVT đã có Quyết định số 14/2008/QĐ-BGTVT ngày 21/8/2008 ban hành Quy định công nhận và quản lý hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng giao thông.

   Do đó, căn cứ vào đơn vị chủ quản phòng thí nghiệm chịu sự quản lý của Bộ chuyên ngành nào thì sẽ đăng ký công nhận phòng thí nghiệm tại Bộ đó và sẽ áp dụng Quyết định ban hành quy chế của Bộ đó.

   2. Đơn vị thi công xây dựng khi đủ điều kiện để thành lập phòng LAS-XD, thì có thể sử dụng phòng thí nghiệm này phục vụ công tác quản lý chất lượng trong quá trình thi công khi được sự đồng ý của đơn vị chủ đầu tư.

   Trong quá trình nghiệm thu chất lượng công trình, tổ chức nghiệm thu có thể tiến hành mời một phòng thí nghiệm độc lập để kiểm tra đối chứng khi có nghi vấn về kết quả thí nghiệm hoặc theo yêu cầu của chủ đầu tư, của cơ quan quản lý nhà nước hoặc khi công trình có biểu hiện không đảm bảo chất lượng hoặc xảy ra sự cố trong quá trình thi công.


  Nguồn:

  Cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn