Thành phần Hội đồng thẩm định danh mục công trình kiến trúc có giá trị

Ngày hỏi:01/08/2020

Theo những quy định mới nhất hướng dẫn luật Kiến trúc 2019, xin hỏi quy định về thành phần hội đồng thẩm định danh mục công trình kiến trúc có giá trị bao gồm có những ai?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Khoản 3 Điều 5 Nghị định 85/2020/NĐ-CP (có hiệu lực từ 07/09/2020) quy định như sau:

   - Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập Hội đồng thẩm định danh mục công trình kiến trúc có giá trị. Thành phần Hội đồng thẩm định gồm đại diện cơ quan quản lý nhà nước, hội nghề nghiệp, các chuyên gia lĩnh vực kiến trúc, văn hóa và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

   - Hội đồng thẩm định danh mục công trình kiến trúc có giá trị theo tiêu chí đánh giá, phân loại quy định tại Điều 3, Điều 4 của Nghị định này.

   Như vậy thành phần Hội đồng thẩm định gồm có: đại diện cơ quan quản lý nhà nước, hội nghề nghiệp, các chuyên gia lĩnh vực kiến trúc, văn hóa và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT