Thành phần ký vào biên bản nghiệm thu công trình gồm những ai?

Ngày hỏi:23/08/2019

Ban biên tập cho tôi hỏi ai là người ký vào biên bản nghiệm thu công trình? Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Điểm a Khoản 2 Điều 1 Thông tư 04/2019/TT-BXD (Có hiệu lực ngày 01/10/2019) và Khoản 2 Điều 9 Thông tư 26/2016/TT-BXD, quy đình thành phần ký biên ban nghiệm thu công trình, cụ thể như sau:

   - Người đại diện theo pháp luật của chủ đầu tư hoặc người được ủy quyền;

   - Người đại diện theo pháp luật của nhà thầu giám sát thi công xây dựng, giám sát trưởng;

   - Người đại diện theo pháp luật, chỉ huy trưởng của các nhà thầu chính thi công xây dựng hoặc tổng thầu trong trường hợp áp dụng hợp đồng tổng thầu; trường hợp nhà thầu là liên danh phải có đầy đủ người đại diện theo pháp luật, chỉ huy trưởng của từng thành viên trong liên danh

   - Người đại diện theo pháp luật và chủ nhiệm thiết kế của nhà thầu thiết kế khi có yêu cầu của chủ đầu tư;

   - Người đại diện theo pháp luật của cơ quan có thẩm quyền ký hợp đồng dự án hoặc người được ủy quyền trong trường hợp thực hiện đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

   Trên đây là các thành phần ký vào biên bản nghiệm thu công trình.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn