Thanh, quyết toán hợp đồng xây dựng?

Ngày hỏi:03/11/2014

Sau khi nghiên cứu Nghị định số 48/2010/NĐ-CP về hợp động trong hoạt động xây dựng, tôi có một số thắc mắc như sau: Trường hợp giá không có trong bảng công bố Liên sở Xây dựng - Tài chính thì dựa vào cơ sở nào để áp giá và điều chỉnh giá cho công trình. Tôi xin quý Sở cho ý kiến hướng dẫn thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng.

  Nội dung này được Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu tư vấn như sau:


  • Về nguyên tắc việc điều chỉnh giá, thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết và các quy định của Nhà nước có liên quan tương ứng với từng thời kỳ.
   - Phạm vi điều chỉnh, phương pháp điều chỉnh và căn cứ điều chỉnh giá hợp đồng phải được các bên thỏa thuận trong hợp đồng. Trường hợp trong hợp đồng đã nêu rõ căn cứ để điều chỉnh giá là giá của Liên sở Xây dựng - Tài chính hoặc giá dự thầu (không có căn cứ giá trong chứng thư thẩm định giá) thì không cần so sánh giá theo chứng thư thẩm định giá tại thời điểm dự thầu để làm căn cứ điều chỉnh giá.
   - Trường hợp trong hợp đồng quy định căn cứ xác định giá điều chỉnh khi vật liệu không có trong thông báo giá là giá trong chứng thư thẩm định giá thì áp dụng theo giá trong chứng thư thẩm định giá để làm căn cứ điều chỉnh.
   - Việc quyết toán dự án hoàn thành của dự án xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.


  Nguồn:

  Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Tỉnh Bạc Liêu
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn