Thanh tra Sở Xây dựng được thanh tra bất kỳ giai đoạn nào của công trình

Ngày hỏi:23/03/2010

Ông Nguyễn Văn Nguyên (Huyện Sóc Sơn, thị trấn Đông Anh, TP. Hà Nội) thắc mắc: Đơn vị ông Nguyên đang công tác có trụ sở đóng trên địa bàn một tỉnh nhưng lại thuộc quyền quản lý của một Bộ. Theo kế hoạch, cứ 2 năm một lần Bộ cử đoàn thanh tra xuống kiểm tra toàn bộ hoạt động của đơn vị, trong đó có cả lĩnh vực xây dựng cơ bản. Năm 2010, đơn vị ông Nguyên lại nhận được kế hoạch thanh tra về xây dựng cơ bản của Sở Xây dựng tỉnh. Ông Nguyên đề nghị cơ quan chức năng giải thích: Đối với lĩnh lực xây dựng cơ bản của đơn vị ông thì đoàn thanh tra nào có thẩm quyền thanh tra, nếu thanh tra Sở có thẩm quyền thì kết quả thanh tra sẽ báo cáo cấp nào?

Nội dung này được Bộ Xây dựng tư vấn như sau:

 • Theo nội dung ông Nguyên hỏi, Bộ Xây dựng cho biết, hoạt động thanh tra của Bộ đối với đơn vị của ông Nguyên (thuộc quyền quản lý của Bộ) là hoạt động thanh tra hành chính đối với việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ đó.

  Thanh tra Sở Xây dựng hoàn toàn có quyền thanh tra bất kỳ giai đoạn nào của một dự án đầu tư xây dựng công trình.

  Theo quy định của Luật Thanh tra 2004 22/2004/QH11 và Điều 1, Nghị định số 46/2005/NĐ-CPngày 6/4/2005 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Xây dựng, thì Thanh tra Xây dựng được tổ chức thành hệ thống ở Trung ương là Thanh tra Bộ Xây dựng và ở địa phương là Thanh tra Sở Xây dựng; thực hiện chức năng thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trong phạm vi quản lý nhà nước về: Xây dựng, vật liệu xây dựng, nhà ở và công sở, kiến trúc, quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn, hạ tầng kỹ thuật đô thị theo quy định của pháp luật.

  Như vậy, trong lĩnh vực Xây dựng thì Thanh tra Bộ Xây dựng và Thanh tra Sở Xây dựng được phép tiến hành thành lập các đoàn thanh tra chuyên ngành xây dựng để thanh tra việc xây dựng công trình.

  Thanh tra Sở Xây dựng được tiến hành trong bất kỳ giai đoạn nào của công trình

  Thanh tra Sở Xây dựng có các nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra chuyên ngành Xây dựng, được quy định cụ thể tại Nghị định số 46/2005/NĐ-CP của Chính phủ. Do vậy, Thanh tra Sở Xây dựng hoàn toàn có quyền tiến hành thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra các hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh và được phép thanh tra bất kỳ giai đoạn nào của một dự án đầu tư xây dựng công trình.

  Trường hợp Thanh tra Sở Xây dựng tiến hành thanh tra thì kết quả thanh tra sẽ báo cáo trực tiếp với người ra Quyết định thành lập Đoàn thanh tra (theo quy định tại khoản 5, Điều 49, Luật Thanh tra) để người ra quyết định thanh tra kết luận thanh tra; ra quyết định xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị người có thẩm quyền xử lý theo các quy định của pháp luật nếu công trình đó có vi phạm.


Nguồn:

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
Ý kiến bạn đọc
ĐANG PHÂN TÍCH CĂN CỨ PHÁP LÝ
 • đang phân tích....
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn