Thay đổi chiều cao một phần của công trình y tế đã được duyệt có cần phải thẩm định hồ sơ lại không?

Ngày hỏi:21/08/2019

Một công trình y tế được duyệt hồ sơ cơ sở rồi nhưng trong quá trình triển khai thì có 1 tầng chuyên môn cần được tăng chiều cao tầng cụ thể từ 4.2m lên 4.5m. Sự điều chỉnh này giới hạn sao cho chiều cao tổng thể khối công trình không thay đổi. Tôi xin hỏi, việc làm này có được phép không? Nếu có hoặc không thì trong Luật Xây dựng hoặc quy định tại văn bản nào nêu rõ? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 84 Luật Xây dựng 2014 quy định về điều chỉnh thiết kế xây dựng, cụ thể:

   - Thiết kế xây dựng đã được phê duyệt chỉ được điều chỉnh trong các trường hợp sau:

   + Khi điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng có yêu cầu điều chỉnh thiết kế xây dựng;

   + Trong quá trình thi công xây dựng có yêu cầu phải điều chỉnh thiết kế xây dựng để bảo đảm chất lượng công trình và hiệu quả của dự án.

   - Khi điều chỉnh thiết kế xây dựng theo quy định tại khoản 1 Điều này mà có thay đổi về địa chất công trình, tải trọng thiết kế, giải pháp kết cấu, vật liệu của kết cấu chịu lực, biện pháp tổ chức thi công ảnh hưởng đến an toàn chịu lực của công trình thì việc điều chỉnh thiết kế xây dựng phải được thẩm định và phê duyệt theo quy định tại Điều 82 của Luật này.

   Theo thông tin bạn cung cấp, công trình có điều chỉnh tăng chiều cao tầng trong công trình từ 4,2m lên 4,5m nhưng không làm thay đổi tổng chiều cao công trình đã được chấp thuận, phê duyệt.

   Như vậy, nếu không làm thay đổi về địa chất công trình, tải trọng thiết kế, giải pháp kết cấu, vật liệu của kết cấu chịu lực, biện pháp thi công ảnh hưởng đến an toàn chịu lực của công trình được quy định tại Khoản 2 Điều 84 Luật Xây dựng 2014 nêu trên và không làm thay đổi tổng mức đầu tư của dự án thì không cần phải thẩm định lại hồ sơ thiết kế cơ sở.

   Tuy nhiên, chủ đầu tư cần báo cáo với người quyết định đầu tư về các nội dung điều chỉnh của công trình để được xem xét, chấp thuận theo quy định.

   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về vấn đề bạn thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn