Thay đổi mức đầu tư có phải điều chỉnh chủ trương đầu tư không?

Ngày hỏi:30/09/2019

Trường hợp chủ trương đầu tư trước đó đã được phê duyệt, đang trong quá trình thực hiện thì mức đầu tư ban đầu đã được phê duyệt có sự thay đổi. Vậy Ban biên tập cho hỏi chủ trương đầu tư đó có phải điều chỉnh lại không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thay đổi mức đầu tư có phải điều chỉnh chủ trương đầu tư không?
   (ảnh minh họa)
  • Tại Điều 61 Luật Xây dựng 2014. Có quy định:

   Điều 61. Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng

   2. Việc điều chỉnh dự án sử dụng vốn nhà nước do người quyết định đầu tư quyết định.

   3. Việc điều chỉnh dự án sử dụng vốn khác do người quyết định đầu tư quyết định trên cơ sở bảo đảm các yêu cầu về quy hoạch, an toàn, bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ, quốc phòng, an ninh đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.

   4. Trường hợp điều chỉnh dự án làm thay đổi mục tiêu, quy mô, địa điểm xây dựng thì phải được sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

   5. Việc điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng phải được thẩm định, phê duyệt.

   => Căn cứ theo quy định nêu trên thì dự án đang trong khi thực hiện nhưng có sự thay đổi về mức đầu tư dẫn tới có sự thay đổi về phí dẫn tới mục tiêu, quy mô chủ trương đầu tư đã được chấp thuận trước đó thì chủ đầu tư phải báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư của dự án để xem xét, quyết định việc điều chỉnh chủ trương đầu tư và thực hiện các thủ tục điều chỉnh dự án.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Bảo đảm đầu tư
  Bộ Kế hoạch và Đầu tư
  Cấp Giấy chứng nhận đầu tư
  Cấp Giấy phép đầu tư
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn