Theo quy mô dân số đô thị được phân loại như thế nào?

Ngày hỏi:29/08/2019

Chào Luật sư cho tôi hỏi nếu mình chỉ căn cứ vào quy mô dân số thì đô thị sẽ được phân thành những loại nào mong được Luật sư tư vấn?

 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4449:1987 về Quy hoạch xây dựng đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế quy định:

   - Đô thị bao gồm thành phố, thị xã, thị trấn: là các trung tâm tổng hợp hoặc trung tâm chuyên ngành của các hoạt động kinh tế, hành chính, khoa học, kỹ thuật, du lịch, nghỉ ngơi, văn hóa, dịch vụ công cộng của cả nước, của một vùng, của một tỉnh, một huyện hay một khu vực trong tỉnh, trong huyện

   Mặt khác nếu căn cứ vào quy mô dân số thì đô thị hiện được phân thành các loại sau:

   1.2. Đô thị được phân theo loại quy mô dân số như trong bảng 1.

   Bảng 1

   Cấp

   Quy mô dân số

   Loại đô thị

   Tính chất đô thị

   I

   Trên 300.000

   Đô thị rất lớn

   Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, các thành phố trung tâm công nghiệp, cảng và một số trung tâm của tỉnh.

   II

   Từ 100.000 đến 300.000

   Đô thị lớn

   Thành phố trung tâm của tỉnh có công nghiệp phát triển.

   III

   Từ 50.000 đến 100.000

   Đô thị trung bình

   Thị xã trung tâm của tỉnh sản xuất nông, lâm nghiệp là chủ yếu; một số thị xã đặc biệt.

   IV

   Từ 25.000 đến dưới 50.000

   Đô thị nhỏ

   Các thị xã, các thành phố nghỉ ngơi du lịch; các đô thị công nghiệp đang trong giai đoạn mới hình thành.

   V

   Từ 20.000 đến dưới 25.000

   Thị trấn nghỉ ngơi du lịch

   Thị trấn công nghiệp khai thác nông, lâm ngư trường; thị trấn trung tâm huyện (huyện lị); thị trấn trung tâm của tiểu vùng trong huyện.


   Chú thích: Đối với các đô thị có tính chất đặc biệt về sản xuất công nghiệp, hoạt động khoa học, kỹ thuật, du lịch, nghỉ dưỡng khi áp dụng tiêu chuẩn này có thể điều chỉnh cho phù hợp, nhưng phải thoả thuận với Ủy ban Xây dựng cơ bản Nhà nước.

   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về vấn đề mà bạn thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn