Thi công cơ điện có cần phải có chứng chỉ năng lực xây dựng không?

Ngày hỏi:25/11/2019

Cho mình hỏi thi công hệ thống điều hoà không khí có cần chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng không ạ? Chân thành cảm ơn!

    Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

    • Tại Điều 3 Luật Xây dựng 2014 có nội dung quy định:

      21. Hoạt động xây dựng gồm lập quy hoạch xây dựng, lập dự án đầu tư xây dựng công trình, khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng, thi công xây dựng, giám sát xây dựng, quản lý dự án, lựa chọn nhà thầu, nghiệm thu, bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng, bảo hành, bảo trì công trình xây dựng và hoạt động khác có liên quan đến xây dựng công trình.
      ...
      38. Thi công xây dựng công trình gồm xây dựng và lắp đặt thiết bị đối với công trình xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, di dời, tu bổ, phục hồi; phá dỡ công trình; bảo hành, bảo trì công trình xây dựng.

      Hoạt động thi công lắp đặt điều hòa không khí là một trong những dạng thi công công trình, là hoạt động xây dựng.

      Căn cứ Khoản 1, Khoản 4 Điều 159 Luật Xây dựng 2014 quy định:

      1. Tổ chức tham gia hoạt động xây dựng có trách nhiệm đăng ký thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của mình với Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng nơi có trụ sở chính của tổ chức.
      ...
      3. Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn việc đăng ký thông tin năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, năng lực hành nghề của cá nhân để đăng tải trên trang thông tin điện tử do mình quản lý; kiểm tra, xử lý vi phạm trong việc chấp hành các quy định về điều kiện năng lực hoạt động của các chủ đầu tư, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng.

      4. Chủ đầu tư có trách nhiệm kiểm tra, đánh giá việc kê khai năng lực hoạt động xây dựng, năng lực hành nghề xây dựng của nhà thầu dự thầu phù hợp với yêu cầu của gói thầu và thông tin về năng lực hoạt động xây dựng đã được đăng ký theo quy định tại Điều này.

      => Theo quy định này thì tổ chức tham gia hoạt động xây dựng có trách nhiệm đăng ký thông tin về năng lực hoạt động xây dựng.

      Một trong những thông tin về năng lực hoạt động xây dựng khi thực hiện trách nhiệm đăng tải trên trang thông tin điện tử là phải có chứng chỉ hành nghề phù hợp theo quy định tại Điều 148, Điều 157 thuộc Chương VIII quy định về điều kiện năng lực hoạt động xây dựng. Cụ thể:

      Tại Điều 148 Luật Xây dựng 2014 Quy định chung về điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng như sau:

      "1. Cá nhân tham gia hoạt động xây dựng phải có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với công việc đảm nhận do các cơ sở đào tạo hợp pháp cấp.
      ...
      4. Tổ chức tham gia hoạt động xây dựng được phân thành hạng I, hạng II, hạng III do cơ quan nhà nước có thẩm quyền về xây dựng đánh giá, cấp chứng chỉ năng lực. Bộ Xây dựng cấp chứng chỉ năng lực hạng I; Sở Xây dựng cấp chứng chỉ năng lực hạng II, hạng III. Tổ chức tham gia hoạt động xây dựng phải đăng ký kinh doanh ngành nghề phù hợp theo quy định của pháp luật."

      Đồng thời, tại Điều 157 Luật Xây dựng 2014 quy định Điều kiện của tổ chức thi công xây dựng công trình như sau:

      "1. Có đủ năng lực hoạt động thi công xây dựng công trình tương ứng với loại, cấp công trình xây dựng.

      2. Chỉ huy trưởng công trường có năng lực hành nghề thi công xây dựng công trình và chứng chỉ hành nghề phù hợp.

      3. ..."

      Như vậy, khi thi công hệ thống điều hoà không khí có cần chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.

      Trên đây là nội dung hỗ trợ.

      Trân trọng!


    Nguồn:

    THƯ KÝ LUẬT
    Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
    CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
    THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
    Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn